TỪ ĐỒNG ÂM KHÁC NGHĨA TRONG TIẾNG TRUNG

LỜI MỞ ĐẦU

Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng khác nhau về ý nghĩa. Trong tiếng Trung, từ đồng âm khác nghĩa là một hiện tượng ngữ âm rất phổ biến. Có rất nhiều từ trong tiếng Trung có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh sử dụng.

Các loại từ đồng âm khác nghĩa

Từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm:

 • Từ đồng âm khác nghĩa hoàn toàn

  • Đây là loại từ đồng âm khác nghĩa mà nghĩa của hai từ hoàn toàn khác nhau, không có mối liên hệ nào với nhau. Ví dụ:
   • 马 (mǎ, ngựa)
   • 马 (mǎ, con dấu)
 • Từ đồng âm khác nghĩa một phần

  • Đây là loại từ đồng âm khác nghĩa mà nghĩa của hai từ có mối liên hệ với nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ:
   • 花 (huā, hoa)
   • 花 (huā, tiêu pha)
 • Từ đồng âm khác nghĩa trái nghĩa

  • Đây là loại từ đồng âm khác nghĩa mà nghĩa của hai từ trái ngược nhau. Ví dụ:
   • 本 (běn, gốc, nền)
   • 本 (běn, quyển sách)

Các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đồng âm khác nghĩa

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung, bao gồm:

 • Sự phát triển lịch sử của ngôn ngữ

  • Tiếng Trung là một ngôn ngữ có lịch sử phát triển lâu đời. Trong quá trình phát triển, tiếng Trung đã trải qua nhiều biến đổi về âm thanh, ngữ nghĩa. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của nhiều từ đồng âm khác nghĩa.
 • Sự vay mượn từ ngữ

  • Tiếng Trung là một ngôn ngữ hòa nhập, đã vay mượn nhiều từ ngữ từ các ngôn ngữ khác. Trong quá trình vay mượn, các từ ngữ này có thể giữ nguyên âm thanh, nhưng có nghĩa hoàn toàn khác so với ngôn ngữ gốc. Điều này cũng dẫn đến sự xuất hiện của nhiều từ đồng âm khác nghĩa.
 • Sự phát triển của văn hóa

  • Sự phát triển của văn hóa cũng có thể dẫn đến sự xuất hiện của nhiều từ đồng âm khác nghĩa. Ví dụ, trong tiếng Trung, từ “马” (mǎ, ngựa) có nghĩa là ngựa, nhưng cũng có nghĩa là con dấu. Điều này là do trong thời cổ đại, người Trung Quốc thường dùng hình tượng ngựa để làm con dấu.

Các lưu ý khi sử dụng từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung

Để sử dụng từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung một cách chính xác, người học cần lưu ý một số điểm sau:

 • Lưu ý đến ngữ cảnh sử dụng

  • Khi sử dụng từ đồng âm khác nghĩa, người học cần lưu ý đến ngữ cảnh sử dụng để hiểu được nghĩa chính xác của từ. Ví dụ, trong câu “我喜欢吃马肉。” (Wǒ xihuan chī mǎròu. Tôi thích ăn thịt ngựa.), từ “马” (mǎ, ngựa) có nghĩa là ngựa. Tuy nhiên, trong câu “我盖了个马。” (Wǒ gàile ge mǎ. Tôi đã đóng dấu.), từ “马” (mǎ, ngựa) có nghĩa là con dấu.
 • Luyện tập sử dụng từ đồng âm khác nghĩa thường xuyên

  • Để sử dụng từ đồng âm khác nghĩa một cách thành thạo, người học cần luyện tập sử dụng từ đồng âm khác nghĩa thường xuyên. Điều này sẽ giúp người học nắm vững nghĩa của các từ đồng âm khác nghĩa và sử dụng chúng một cách chính xác trong các tình huống khác nhau.

Các cách phân biệt từ đồng âm khác nghĩa

Có một số cách để phân biệt từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung, bao gồm:

 • Từ vựng

  • Một số từ đồng âm khác nghĩa có thể phân biệt được bằng cách dựa vào từ vựng đi kèm. Ví dụ, trong câu “我喜欢吃马肉。” (Wǒ xihuan chī mǎròu. Tôi thích ăn thịt ngựa.), từ “马” (mǎ, ngựa) có thể được phân biệt với từ “马” (mǎ, con dấu) bởi từ “肉” (ròu, thịt).
 • Cấu trúc câu

  • Một số từ đồng âm khác nghĩa có thể phân biệt được bằng cách dựa vào cấu trúc câu. Ví dụ, trong câu “我盖了个马。” (Wǒ gàile ge mǎ. Tôi đã đóng dấu.), từ “马” (mǎ, ngựa) có thể được phân biệt với từ “马” (mǎ, con dấu) bởi cấu trúc câu “我盖了个马。” (Wǒ gàile ge mǎ.).
 • Ngữ cảnh sử dụng

  • Trong nhiều trường hợp, chỉ có thể phân biệt được từ đồng âm khác nghĩa bằng cách dựa vào ngữ cảnh sử dụng. Ví dụ, trong câu “我喜欢吃马肉。” (Wǒ xihuan chī mǎròu. Tôi thích ăn thịt ngựa.), từ “马” (mǎ, ngựa) có thể được phân biệt với từ “马” (mǎ, con dấu) bởi ngữ cảnh sử dụng là “ăn thịt ngựa”.

Một số ví dụ về từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung

Dưới đây là một số ví dụ về từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung:

 • 马 (mǎ, ngựa)
  • 我喜欢吃马肉。 (Wǒ xihuan chī mǎròu. Tôi thích ăn thịt ngựa.)
  • 我盖了个马。 (Wǒ gàile ge mǎ. Tôi đã đóng dấu.)
 • 花 (huā, hoa)
  • 这朵花真漂亮。 (Zhè duǒ huā zhēn piàoliang. Bông hoa này thật đẹp.)
  • 我花了100块钱。 (Wǒ huāle 100 kuài qián. Tôi đã chi 100 tệ.)
 • 本 (běn, gốc, nền)
  • 这棵树的根是它的本。 (Zhè kē shù de gēn shì tā de běn. Gốc của cây này là gốc của nó.)
  • 我读了一本书。 (Wǒ dú le yī běn shū. Tôi đã đọc một cuốn sách.)
 • 人 (rén, người)
  • 这个人很高。 (Zhè ge rén hěn gāo. Người này rất cao.)
  • 人人都要遵守交通规则。 (Rénrén dōu yào zūnshǒu jiāotōng guīzé. Mọi người đều phải tuân thủ luật giao thông.)
 • 水 (shuǐ, nước)
  • 这杯水很冷。 (Zhè bēi shuǐ hěn lěng. Cốc nước này rất lạnh.)
  • 他游泳去了。 (Tā yóuyǒng qù le. Anh ấy đi bơi rồi.)

Một số lưu ý khi gặp từ đồng âm khác nghĩa

Khi gặp từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung, người học cần lưu ý một số điểm sau:

 • Không nên chỉ dựa vào âm thanh để hiểu nghĩa của từ

  • Như đã đề cập ở trên, từ đồng âm khác nghĩa là những từ giống nhau về âm thanh nhưng khác nhau về nghĩa. Vì vậy, người học không nên chỉ dựa vào âm thanh để hiểu nghĩa của từ.
 • Cần chú ý đến từ vựng đi kèm

  • Trong nhiều trường hợp, từ đồng âm khác nghĩa có thể được phân biệt được bằng cách dựa vào từ vựng đi kèm. Ví dụ, trong câu “我喜欢吃马肉。” (Wǒ xihuan chī mǎròu. Tôi thích ăn thịt ngựa.), từ “马” (mǎ, ngựa) có thể được phân biệt với từ “马” (mǎ, con dấu) bởi từ “肉” (ròu, thịt).
 • Cần chú ý đến cấu trúc câu

  • Trong một số trường hợp, từ đồng âm khác nghĩa có thể được phân biệt được bằng cách dựa vào cấu trúc câu. Ví dụ, trong câu “我盖了个马。” (Wǒ gàile ge mǎ. Tôi đã đóng dấu.), từ “马” (mǎ, ngựa) có thể được phân biệt với từ “马” (mǎ, con dấu) bởi cấu trúc câu “我盖了个马。” (Wǒ gàile ge mǎ.).
 • Cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng

  • Trong nhiều trường hợp, chỉ có thể phân biệt được từ đồng âm khác nghĩa bằng cách dựa vào ngữ cảnh sử dụng. Ví dụ, trong câu “我喜欢吃马肉。” (Wǒ xihuan chī mǎròu. Tôi thích ăn thịt ngựa.), từ “马” (mǎ, ngựa) có thể được phân biệt với từ “马” (mǎ, con dấu) bởi ngữ cảnh sử dụng là “ăn thịt ngựa”.
 • Nên luyện tập sử dụng từ đồng âm khác nghĩa thường xuyên

  • Để sử dụng từ đồng âm khác nghĩa một cách thành thạo, người học cần luyện tập sử dụng từ đồng âm khác nghĩa thường xuyên. Điều này sẽ giúp người học nắm vững nghĩa của các từ đồng âm khác nghĩa và sử dụng chúng một cách chính xác trong các tình huống khác nhau

Từ đồng âm khác nghĩa là một hiện tượng ngữ âm rất phổ biến trong tiếng Trung. Việc nắm vững các kiến thức về từ đồng âm khác nghĩa sẽ giúp người học tiếng Trung hiểu và sử dụng ngôn ngữ này một cách chính xác hơn.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp đủ cho các bạn kiến thức về từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung. Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan