Trật tự thông thường của định ngữ trong kết cấu định trung đa tầng

Bài giảng nằm trong chuỗi ngữ pháp học và ngữ pháp thực hành của NCS Phạm Viết Nhật

ĐỊNH NGỮ + 的+ TRUNG TÂM NGỮ

NCS Tiến sĩ Ngôn ngữ học Phạm Viết Nhật

30.03.2024

 

GIỚI THIỆU

Định ngữ trong tiếng Trung khá phức tạp, nhưng cũng không nói rằng tất cả các ngữ, câu có chứa kết cấu định trung đều xuất hiện những thành phần được nhắc đến trong bài giảng ngày hôm nay, vì vậy, khi dùng tiếng Trung cần phải phân tích kỹ lưỡng, đặc biệt là vị trí của số lượng từ, nó thường khá linh hoạt. Việc phân chia vị trí của định ngữ trong kết cấu định ngữ đa tầng  về cơ bản có thể theo thứ tự được những người nghiên cứu về ngữ pháp học Trung Quốc xác nhận sau đây:

TRẬT TỰ CỦA ĐỊNH NGỮ TRONG KẾT CẤU ĐỊNH TRUNG ĐA TẦNG ĐỊNH NGỮ

  1. Biểu thị quan hệ  sở hữu của các danh từ, đại từ hoặc cụm từ có tính chất như danh từ. 
  2. Các từ có tính chất như danh từ biểu thị nơi chốn và thời gian.
  3. Đại từ chỉ thị hoặc số lượng từ
  4. Cụm chủ vị
  5. Động từ hoặc các cụm có tính chất như động từ, cụm giới tân
  6. Phó từ thêm tính từ
  7. Tính từ không dùng 的,hoặc danh từ thể hiện tính chất củ sự vật, nguyên liệu..

CÔNG THỨC CƠ BẢN

ĐTSH(的)+ SLT + KCĐT (的)+PT+TT(的)+ DT+ DT

ĐTSH: Đại từ sở hữu                                       TT: Tính từ

SLT: Số lượng từ                                              DT: Danh từ

KCĐT: Kết cấu động từ                                    PT: Phó từ

VÍ DỤ THÁP ĐỊNH TRUNG (1)

词典

汉语词典

好用的汉语词典

特别好用的汉语词典

出版的特别好用的汉语词典

最近出版的特别好用的汉语词典

一本最近出版的特别好用的汉语词典

推荐的一本最近出版的特别好用的汉语词典

给我推荐的一本最近出版的特别好用的汉语词典

老师给我推荐的一本最近出版的特别好用的汉语词典

(这是)老师给我推荐的一本最近出版的特别好用的汉语词典

VÍ DỤ THÁP ĐỊNH TRUNG (2)

这是牛仔裤

这是我的牛仔裤

这是我的一条牛仔裤

这是我的一条纯棉牛仔裤

这是我的一条名牌纯棉牛仔裤

这是我的一条时髦的名牌纯棉牛仔裤

这是我的一条十分时髦的名牌纯棉牛仔裤

这是我的一条从越南买的十分时髦的名牌纯棉牛仔裤

这是妈妈给我寄来的一条从越南买的十分时髦的名牌纯棉牛仔裤

这是妈妈昨天给我寄来的一条从越南买的十分时髦的名牌纯棉牛仔裤

CẢM ƠN

Kết cấu định trung là một trong những kết cấu quan trọng trong kết cấu chính phụ nói riêng và hệ thống kết cấu câu cơ bản của tiếng Trung, nó xuất hiện trong hầu hết các câu tiếng Trung khi các danh từ cần được tu sức, làm rõ, nắm được kết cấu định trung cũng nhưng trật tự của các định ngữ trong kết cấu định trung có định ngữ đa tầng giúp các em chủ động trong việc đặt câu, viết hãy trình bày một nội dung nào đó. Đây là bài giảng của thầy Nhật Phạm biên soạn, hi vọng các bạn có thể học tốt, bài giảng có sự tham khảo từ giáo trình phân tích ngữ pháp của tác giả  Châu Khánh Minh. 

Nguồn tác giả: NCS Tiến sĩ Ngôn ngữ học Phạm Viết Nhật


    Bài viết liên quan