Ngữ Pháp

Tổng hợp ngữ pháp dành cho việc học tiếng trung quốc mỗi ngày

CÁC LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI

CÁC LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI. 世界上的语言类型 Trình bày song ngữ: NCS Tiến...

Trật tự thông thường của định ngữ trong kết cấu định trung đa tầng

Bài giảng nằm trong chuỗi ngữ pháp học và ngữ pháp thực hành của NCS...

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ SỞ THÍCH

Sở thích là những hoạt động mà bạn thường xuyên hoặc theo thói quen thực...

NHỮNG LƯỢNG TỪ PHỔ BIẾN TRONG TIẾNG TRUNG

 Lượng từ là từ dùng để đếm số lượng của danh từ trong tiếng Trung....

PHÂN BIỆT BAOQIAN VÀ DAOQIAN (抱歉 VÀ 道歉)

 Cả hai từ 抱歉 - bàoqiàn và 道歉 - dàoqiàn đều có nghĩa là "xin...

 TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ MÀU SẮC

Từ vựng tiếng Trung về màu sắc rất phong phú, không chỉ các màu cơ...

5 TIỀN TỐ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG TRUNG 

Có nhiều loại tiền tố trong tiếng Trung, mỗi loại có vai trò và cách...

9 HẬU TỐ THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TIẾNG TRUNG 

Trong bài viết này, HTTQMN sẽ giới thiệu tới các bạn 9 hậu tố thường...

NHỮNG CỤM TỪ NỐI QUAN TRỌNG KHI THI HSK

Trong tiếng Trung, các cụm từ nối đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc...

CÁC CỤM TỪ ĐẢO NGƯỢC THÚ VỊ TRONG TIẾNG TRUNG

Tiếng Trung là một ngôn ngữ phong phú và đa dạng, có rất nhiều cách...