Lịch khai giảng

Cùng tìm hiểu về lịch khai giảng của trung tâm ở ngay đây nhé

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG THÁNG 01/2023

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG THÁNG 01/2023 từ cơ bản đến nâng cao...

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG THÁNG 09/2022

Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung tháng 09/2022 của Trung tâm đào tạo tiếng...

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG THÁNG 08/2022

Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung tháng 08/2022 của Trung tâm đào tạo tiếng...

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG THÁNG 07/2022

Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung tháng 07/2022 của Trung tâm đào tạo tiếng...

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG THÁNG 06/2022

Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung tháng 06/2022 của Trung tâm đào tạo tiếng...

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung tháng 05/2022

Bạn muốn tìm lịch khai giảng lớp tiếng Trung phù hợp với thời gian trống của...

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung tháng 04/2022

Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung tháng 04/2022 của Trung tâm đào tạo tiếng...

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung tháng 03/2022

Bạn muốn tìm lịch khai giảng lớp tiếng Trung phù hợp với thời gian trống của...

Lịch khai giảng khóa học tiếng Trung tháng 02/2022

Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung tháng 02/2022 của Trung tâm đào tạo tiếng...