Giảng viên

Đội ngũ giảng viên của chúng tôi đều là những giảng viên đạt loại giỏi, có bằng thạc sĩ, tiến sĩ đầu ngành Hán ngữ.

Giảng viên Dương Thị Bích Hằng

Cô Dương Thị Bích Hằng - Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Ngôn ngữ và Văn...

Giảng viên Mã Thị Trang

Cô Mã Thị Trang - Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa...

Giảng viên Bùi Thanh Thắm

Cô Bùi Thanh Thắm - Tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Dân tộc Trung...

Giảng viên Hoàng Tâm

– Thạc sĩ Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh – Học bổng toàn...

Giảng viên Đào Mai

Cô Đào Mai - Tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành quản lý học tại học...