PHÂN BIỆT CÁCH GIỚI THIỆU BẢN THÂN WOJIAO VS WOSHI

Trong tiếng Trung, có hai cách để giới thiệu bản thân là “我叫“ và “我是”。Hai cách này đều có nghĩa là “tôi là”, nhưng chúng có cách dùng khác nhau. Hôm nay hãy cùng phân biệt hai cách giới thiệu bản thân wojiao vs woshi nhé!

我叫 (wǒ jiào) có nghĩa là “tên của tôi là”. Nó được dùng để giới thiệu tên của mình hoặc tên của một người khác.

我是 (wǒ shì) có nghĩa là “tôi là”. Nó được dùng để giới thiệu nghề nghiệp, chức vụ, quốc tịch, sở thích, tính cách,… của mình.

Cách phân biệt 我叫 và 我是

Để phân biệt 我叫 và 我是, chúng ta cần lưu ý đến đối tượng mà chúng ta muốn giới thiệu. Nếu chúng ta muốn giới thiệu tên của mình hoặc tên của một người khác, thì chúng ta nên dùng 我叫。Nếu chúng ta muốn giới thiệu nghề nghiệp, chức vụ, quốc tịch, sở thích, tính cách,… của mình, thì chúng ta nên dùng 我是。

我叫 thường được dùng trong các trường hợp sau:

 • Giới thiệu tên của mình

Ví dụ:

我叫李明。 (Wǒ jiào Lǐ Míng.)

Tôi tên là Lǐ Míng.

你好,我叫张三。 (Nǐ hǎo, wǒ jiào Zhāng Sān.)

Xin chào, tôi tên là Zhāng Sān.

 • Giới thiệu tên của một người khác

Ví dụ:

这个小男孩叫小明。 (Zhè ge xiǎo nánhái jiào Xiǎomíng.)

Cậu bé này tên là Xiǎomíng.

我的同学叫王小明。 (Wǒ de tóngxué jiào Wáng Xiǎomíng.)

Bạn cùng lớp của tôi tên là Wáng Xiǎomíng.

我是 thường được dùng trong các trường hợp sau:

 • Giới thiệu nghề nghiệp, chức vụ, quốc tịch,… của mình

Ví dụ:

我是一名学生。 (Wǒ shì yī míng xué shēng.)

Tôi là một học sinh.

我是一名医生。 (Wǒ shì yī míng yī shēng.)

Tôi là một bác sĩ.

我是中国人。 (Wǒ shì zhōng guó rén.)

Tôi là người Trung Quốc.

 • Giới thiệu sở thích, tính cách,… của mình

Ví dụ:

我是爱好运动的人。 (Wǒ shì ài hǎo yùn dòng de rén.)

Tôi là người thích thể thao.

我是性格开朗的人。 (Wǒ shì xìng gé kāi láng de rén.)

Tôi là người tính cách cởi mở.

Một số lưu ý khác

 • Trong một số trường hợp, 我叫 và 我是 có thể được dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, điều này thường chỉ xảy ra trong văn nói hoặc trong các trường hợp không cần phải phân biệt rõ ràng về đối tượng mà chúng ta muốn giới thiệu.
 • Ngoài cách dùng thông thường, 我叫 và 我是還可以用來表示身份、地位、關係、性質、狀態等。 (Ngoài cách dùng thông thường, 我叫 và 我是還可以用來表示身份、地位、關係、性質、狀態等。) Ví dụ:

我是你的學生。 (Wǒ shì nǐ de xué shēng.)

Tôi là học sinh của bạn.

我是他的老師。 (Wǒ shì tā de lǎoshī.)

Tôi là thầy giáo của anh ấy.

我是你的朋友。 (Wǒ shì nǐ de péngyou.)

Tôi là bạn của bạn.

我是中國人。 (Wǒ shì zhōng guó rén.)

Cách dùng của 我叫 và 我是

我叫 thường được dùng trong các câu ngắn gọn, đơn giản để giới thiệu tên của mình hoặc tên của một người khác. Trong các câu này, 我叫 thường đứng đầu câu và theo sau là tên của người mà chúng ta muốn giới thiệu.

Ví dụ:

我叫李明。 (Wǒ jiào Lǐ Míng.)

Tôi tên là Lǐ Míng.

你好,我叫张三。 (Nǐ hǎo, wǒ jiào Zhāng Sān.)

Xin chào, tôi tên là Zhāng Sān.

我是 thường được dùng trong các câu phức tạp hơn để giới thiệu nghề nghiệp, chức vụ, quốc tịch, sở thích, tính cách,… của mình. Trong các câu này, 我是 thường đứng trước một danh từ hoặc một cụm danh từ để giới thiệu đối tượng mà chúng ta muốn giới thiệu.

Ví dụ:

我是一名学生。 (Wǒ shì yī míng xué shēng.)

Tôi là một học sinh.

我是一名医生。 (Wǒ shì yī míng yī shēng.)

Tôi là một bác sĩ.

我是中国人。 (Wǒ shì zhōng guó rén.)

Tôi là người Trung Quốc.

我是爱好运动的人。 (Wǒ shì ài hǎo yùn dòng de rén.)

Tôi là người thích thể thao.

我是性格开朗的人。 (Wǒ shì xìng gé kāi láng de rén.)

Tôi là người tính cách cởi mở.

Một số ví dụ cụ thể

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách dùng của 我叫 và 我是:

我叫

我叫李明,今年20岁。 (Wǒ jiào Lǐ Míng, jīnnián 20 suì.)

Tôi tên là Lǐ Míng, năm nay 20 tuổi.

我叫王小明,是一名医生。 (Wǒ jiào Wáng Xiǎomíng, shì yī míng yī shēng.)

Tôi tên là Wáng Xiǎomíng, là một bác sĩ.

我叫李明的儿子,今年10岁。 (Wǒ jiào Lǐ Míng de ér zi, jīnnián 10 suì.)

Tôi là con trai của Lǐ Míng, năm nay 10 tuổi.

我是

我是一名学生,来自中国。 (Wǒ shì yī míng xué shēng, lái zì zhōng guó.)

Tôi là một học sinh, đến từ Trung Quốc.

我是一名医生,喜欢帮助别人。 (Wǒ shì yī míng yī shēng, xǐhuan bān zhù bié rén.)

Tôi là một bác sĩ, thích giúp đỡ người khác.

我是一名性格开朗的人,喜欢交朋友。 (Wǒ shì yī míng xìng gé kāi láng de rén, xǐhuan jiāo péngyou.)

Tôi là một người tính cách cởi mở, thích kết bạn.

Dưới đây là một vài lưu ý khi sử dụng 我叫 và 我是:

 • Lưu ý về đối tượng mà chúng ta muốn giới thiệu. Nếu chúng ta muốn giới thiệu tên của mình hoặc tên của một người khác, thì chúng ta nên dùng 我叫。Nếu chúng ta muốn giới thiệu nghề nghiệp, chức vụ, quốc tịch, sở thích, tính cách,… của mình, thì chúng ta nên dùng 我是。
 • Lưu ý về ngữ cảnh. Trong một số trường hợp, 我叫 và 我是 có thể được dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, điều này thường chỉ xảy ra trong văn nói hoặc trong các trường hợp không cần phải phân biệt rõ ràng về đối tượng mà chúng ta muốn giới thiệu.
 • Lưu ý về cách dùng của 我叫 và 我是 trong các câu phức tạp. Trong các câu phức tạp, 我叫 thường đứng trước một danh từ hoặc một cụm danh từ để giới thiệu đối tượng mà chúng ta muốn giới thiệu. Ví dụ:

我是一名学生,今年20岁。 (Wǒ shì yī míng xué shēng, jīnnián 20 suì.)

Tôi là một học sinh, năm nay 20 tuổi.

我是一名医生,来自中国。 (Wǒ shì yī míng yī shēng, lái zì zhōng guó.)

Tôi là một bác sĩ, đến từ Trung Quốc.

Luyện tập

Để luyện tập cách sử dụng 我叫 và 我是, bạn có thể thực hiện các bài tập sau:

 • Tìm các ví dụ về việc sử dụng 我叫 và 我是 trong tiếng Trung. Bạn có thể tìm các ví dụ này trong sách, báo, tạp chí, hoặc trên internet.
 • Tự tạo các câu sử dụng 我叫 và 我是. Bạn có thể sử dụng các câu đơn giản hoặc phức tạp, tùy thuộc vào trình độ của mình.
 • Sử dụng 我叫 và 我是 trong giao tiếp với người bản xứ. Đây là cách tốt nhất để luyện tập cách sử dụng 我叫 và 我是 một cách chính xác và tự nhiên.

PHÂN BIỆT CÁCH GIỚI THIỆU BẢN THÂN WOJIAO VS WOSHI

Tóm lại, 我叫 và 我是 đều có nghĩa là “tôi là”, nhưng chúng có cách dùng khác nhau. 我叫 thường được dùng để giới thiệu tên của mình hoặc tên của một người khác, trong khi 我是 thường được dùng để giới thiệu nghề nghiệp, chức vụ, quốc tịch, sở thích, tính cách,… của mình. Hi vọng các bạn thích bài viết này và hẹn gặp lại trong những bài viết sau nhé! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.

 


  Bài viết liên quan