NHỮNG CÁCH THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM TRONG TIẾNG TRUNG

Trong tiếng Trung, có rất nhiều cách để thể hiện quan điểm của mình. Cách thức thể hiện quan điểm có thể khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh, đối tượng giao tiếp và mức độ trang trọng của cuộc giao tiếp. Hôm nay hãy cùng Hệ thống Hoa ngữ Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) tìm hiểu những cách để thể hiện quan điểm trong tiếng Trung nha!

1. Cấu trúc 我认为 /wǒ rènwéi/: Tôi cho rằng

   Cấu trúc này là cách thể hiện quan điểm phổ biến nhất trong tiếng Trung. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ giao tiếp hàng ngày đến diễn thuyết chính trị.

      Ví dụ:

 • 我认为,这是一个很好的建议。

/Wǒ rènwéi, zhè shì yīgè hěn hǎo de jiànyì./

Tôi cho rằng đây là một lời khuyên rất tốt.

 •     我认为,我们应该努力学习。

/Wǒ rènwéi, wǒmen yīnggāi nǔlì xuéxí./

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng học tập.

 •     我认为,这家餐厅的食物很不错。

/Wǒ rènwéi, zhè jiā cānting de shíwù hěn bùcuò./

Tôi nghĩ rằng đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon.

 •     我认为,这件事是错误的。

/Wǒ rènwéi, zhè jiàn shì cuòwù de./

Tôi nghĩ rằng việc này là sai lầm.

   Chú ý:

 • Cấu trúc này mang ngữ khí khẳng định.
 •  Khi sử dụng cấu trúc này, người nói cần chú ý đến ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp để lựa chọn cách thể hiện phù hợp. Ví dụ, trong một cuộc trò chuyện thân mật, người nói có thể sử dụng các cách thể hiện như 我觉得 /Wǒ juédé/ hoặc 我个人认为 /Wǒ gèrén rènwéi/. Trong một cuộc họp chính thức, người nói nên sử dụng các cách thể hiện như 我认为 /Wǒ rènwéi/ hoặc 我的观点是 /Wǒ de guāndiǎn shì/

2. Cấu trúc 我觉得 /wǒ juédé/: Tôi cảm thấy

   Cấu trúc này được sử dụng để thể hiện quan điểm của người nói dựa trên cảm nhận hoặc trải nghiệm cá nhân của họ.

   Ví dụ:

 •   我觉得,这家餐厅的食物很不错。

/Wǒ juédé, zhè jiā cānting de shíwù hěn bùcuò./

Tôi cảm thấy, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon.

 •       我觉得,这部电影很有意思。

/Wǒ juédé, zhè bù diànyǐng hěn yǒu yìsi./

Tôi cảm thấy bộ phim này rất thú vị.

 •       我觉得,这件衣服很适合你。

/Wǒ juédé, zhè jiàn yīfu hěn shìhé nǐ./

Tôi cảm thấy bộ quần áo này rất phù hợp với bạn. 

      Chú ý:

 • Cấu trúc này thường được sử dụng trong các cuộc trò chuyện thân mật hoặc trong các cuộc thảo luận, tranh luận.
 • Khi sử dụng cấu trúc này, người nói cần chú ý đến ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp để lựa chọn cách thể hiện phù hợp.

3. Cấu trúc 我建议 /wǒ jiànyì/: Tôi đề nghị

   Cấu trúc này được sử dụng để đưa ra đề xuất hoặc ý kiến của người nói.

   Ví dụ:

 •   我建议,我们应该采取措施保护环境。

/Wǒ jiànyì, wǒmen yīnggāi cǎiqǔ cuòshī bǎohù huánjìng./

Tôi đề nghị, chúng ta nên có các biện pháp bảo vệ môi trường.

 •       我建议,我们应该选择这家餐厅。

/Wǒ jiànyì, wǒmen yīnggāi xuǎnzé zhè jiā cānting./

Tôi đề nghị, chúng ta nên chọn nhà hàng này.

 •       我建议,你应该去看这部电影。

/Wǒ jiànyì, nǐ yīnggāi qù kàn zhè bù diànyǐng./

Tôi đề nghị, bạn nên đi xem bộ phim này.

 •       我建议,我们应该采取措施解决这个问题。

/Wǒ jiànyì, wǒmen yīnggāi cǎiqǔ cuòshī jiějué zhè ge wèntí./

Tôi đề nghị, chúng ta nên có các biện pháp giải quyết vấn đề này.

   Chú ý:

 •       Cấu trúc này mang ngữ khí khẳng định.
 •       Nó được sử dụng để đưa ra lời khuyên hoặc đề xuất của người nói một cách rõ ràng và dứt khoát.

4. Cấu trúc 我的观点是 /wǒ de guāndiǎn shì/: Quan điểm của tôi là

   Cấu trúc này cũng được sử dụng để thể hiện quan điểm cá nhân của người nói. Nó có thể được sử dụng thay thế cho cấu trúc 我认为 /Wǒ rènwéi/.

   Ví dụ:

 •       我的观点是,教育是人生最重要的事情。

/Wǒ de guāndiǎn shì, jiàoyù shì rénshēng zuì zhòngyào de shìqíng./

Quan điểm của tôi là, giáo dục là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

 •       我的观点是,我们应该采取措施保护环境。

/Wǒ de guāndiǎn shì, wǒmen yīnggāi cǎiqǔ cuòshī bǎohù huánjìng./

Quan điểm của tôi là, chúng ta nên có các biện pháp bảo vệ môi trường.

 •       我的观点是,中国是一个非常美丽的国家。

/Wǒ de guāndiǎn shì, zhōngguó shì yīgè fēicháng měilì de guójiā./

Quan điểm của tôi là, Trung Quốc là một đất nước rất xinh đẹp.

   Chú ý:

 • Cấu trúc này thường được sử dụng trong các cuộc thảo luận, tranh luận hoặc trong các bài viết, bài báo.
 •       Khi sử dụng cấu trúc này, người nói cần chú ý đến ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp để lựa chọn cách thể hiện phù hợp. Ví dụ, trong một cuộc trò chuyện thân mật, người nói có thể sử dụng các cách thể hiện như 我觉得 /Wǒ juédé/ hoặc 我个人认为 /Wǒ gèrén rènwéi/.

NHỮNG CÁCH THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM TRONG TIẾNG TRUNG

   Người nói có thể lựa chọn cách thể hiện quan điểm phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp. Ví dụ, trong một cuộc thảo luận, tranh luận hoặc trong các bài viết, bài báo, người nói thường sử dụng các cách thể hiện quan điểm mang tính trang trọng hơn, chẳng hạn như 我认为 /wǒ rènwéi/ hoặc 我的观点是 /wǒ de guāndiǎn shì/. Trong một cuộc trò chuyện thân mật, người nói có thể sử dụng các cách thể hiện quan điểm mang tính thân mật hơn, chẳng hạn như 我觉得 /wǒ juédé/ hoặc 我个人认为 /wǒ gèrén rènwéi/.

   Hi vọng các bạn thích bài viết này và hẹn gặp lại trong những bài viết sau nhé! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhéĐể nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.

 


  Bài viết liên quan