PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG CỦA DUI VÀ DUIYU

Trong tiếng Trung, 对 (duì) và 对于 (duìyú) đều có nghĩa là “đối với”. Tuy nhiên, hai từ này có cách dùng khác nhau. Hôm nay hãy cùng Hệ thống Hoa ngữ – Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày phân biệt cách dùng của dui và duiyu nhé!

对 (duì)

对 thường được dùng trong các trường hợp sau:

 • Dùng để biểu thị mối quan hệ giữa hai đối tượng, trong đó một đối tượng là chủ thể, một đối tượng là khách thể.

Ví dụ:

我对你很感激。 (Wǒ duì nǐ hěn gǎnjí.)

Tôi rất biết ơn bạn.

他对我很友好。 (Tā duì wǒ hěn yǒuhǎo.)

Anh ấy rất thân thiện với tôi.

 • Dùng để biểu thị thái độ hoặc ý kiến của một người đối với một vấn đề nào đó.

Ví dụ:

我对这个政策持反对意见。 (Wǒ duì zhè ge zhèngce chí fǎndui yìjiàn.)

Tôi không đồng ý với chính sách này.

他对这件事很认真。 (Tā duì zhè jiàn shì hěn rènzhēn.)

Anh ấy rất nghiêm túc về vấn đề này.

对于 (duìyú)

对于 thường được dùng trong các trường hợp sau:

 • Dùng để biểu thị phạm vi, đối tượng của một hành động, một tình huống nào đó.

Ví dụ:

我对于你的建议很感兴趣。 (Wǒ duì nǐ de jiànyì hěn gǎn xìngqù.)

Tôi rất quan tâm đến đề xuất của bạn.

这项政策对于我们来说很重要。 (Zhè xiàng zhèngce duì wǒmen lái shuō hěn zhòngyào.)

Chính sách này rất quan trọng đối với chúng ta.

 • Dùng để biểu thị sự đề cập, nhắc đến một vấn đề nào đó.

Ví dụ:

我们对于这个问题应该慎重考虑。 (Wǒmen duì zhè ge wèntí yīnggāi shènzhòng kǎolǜ.)

Chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng về vấn đề này.

对于你的要求,我们将尽快处理。 (Duìyú nǐ de yāoqiú, wǒmen jiāng jíkuài chǔlǐ.)

Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn sớm nhất có thể.

Cách phân biệt 对 và 对于

Để phân biệt 对 và 对于, chúng ta cần lưu ý đến mối quan hệ giữa hai đối tượng, phạm vi, đối tượng của một hành động, một tình huống nào đó, hoặc sự đề cập, nhắc đến một vấn đề nào đó.

Nếu mối quan hệ giữa hai đối tượng là chủ thể và khách thể, hoặc nếu chúng ta muốn biểu thị thái độ hoặc ý kiến của một người đối với một vấn đề nào đó, thì ta nên dùng 对.

Nếu chúng ta muốn biểu thị phạm vi, đối tượng của một hành động, một tình huống nào đó, hoặc nếu chúng ta muốn biểu thị sự đề cập, nhắc đến một vấn đề nào đó, thì ta nên dùng 对于.

Một số ví dụ cụ thể

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách dùng của 对 và 对于:

 • 对 dùng để biểu thị mối quan hệ giữa hai đối tượng:

我对你很好。 (Wǒ duì nǐ hěn hǎo.)

Tôi rất tốt với bạn.

他对我笑了。 (Tā duì wǒ xiào le.)

Anh ấy cười với tôi.

 • 对 dùng để biểu thị thái độ hoặc ý kiến của một người đối với một vấn đề nào đó:

我对这个政策持反对意见。 (Wǒ duì zhè ge zhèngce chí fǎndui yìjiàn.)

Tôi không đồng ý với chính sách này.

他对这件事很认真。 (Tā duì zhè jiàn shì hěn rènzhēn.)

Anh ấy rất nghiêm túc về vấn đề này.

 • 对于 dùng để biểu thị phạm vi, đối tượng của một hành động, một tình huống nào đó:

我对于你的建议很感兴趣。 (Wǒ duì nǐ de jiànyì hěn gǎn xìngqù.)

Tôi rất quan tâm đến đề xuất của bạn.

这项政策对于我们来说很重要。 (Zhè xiàng zhèngce duì wǒmen lái shuō hěn zhòngyào.)

Chính sách này rất quan trọng đối với chúng ta.

 • 对于 dùng để biểu thị sự đề cập, nhắc đến một vấn đề nào đó:

我们对于这个问题应该慎重考虑。 (Wǒmen duì zhè ge wèntí yīnggāi shènzhòng kǎolǜ.)

Chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng về vấn đề này.

对于你的要求,我们将尽快处理。 (Duìyú nǐ de yāoqiú, wǒmen jiāng jíkuài chǔlǐ.)

Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn sớm nhất có thể.

Lưu ý

Trong một số trường hợp, 对 và 对于 có thể được dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, điều này thường chỉ xảy ra trong văn nói hoặc trong các trường hợp không cần phải phân biệt rõ ràng về mối quan hệ giữa hai đối tượng, phạm vi, đối tượng của một hành động, một tình huống nào đó, hoặc sự đề cập, nhắc đến một vấn đề nào đó.

Tóm lại, 对 và 对于 đều có nghĩa là “đối với” trong tiếng Trung. Tuy nhiên, hai từ này có cách dùng khác nhau. Để phân biệt 对 và 对于, chúng ta cần lưu ý đến mối quan hệ giữa hai đối tượng, phạm vi, đối tượng của một hành động, một tình huống nào đó, hoặc sự đề cập, nhắc đến một vấn đề nào đó.

Dưới đây là một số cách để ghi nhớ cách dùng của 对 và 对于:

 • 对 thường được dùng để biểu thị mối quan hệ giữa hai đối tượng, trong đó một đối tượng là chủ thể, một đối tượng là khách thể. Ta có thể hình dung 对 như một mũi tên chỉ từ chủ thể đến khách thể.
 • 对于 thường được dùng để biểu thị phạm vi, đối tượng của một hành động, một tình huống nào đó, hoặc sự đề cập, nhắc đến một vấn đề nào đó. Ta có thể hình dung 对于 như một vòng tròn bao quanh phạm vi, đối tượng đó.

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG CỦA DUI VÀ DUIYU

Với những kiến thức trên, hy vọng bạn có thể phân biệt được cách dùng của 对 và 对于 trong tiếng Trung. Hi vọng các bạn thích bài viết này và hẹn gặp lại trong những bài viết sau nhé! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan