TỔNG HỢP CẤU TRÚC CÂU PHẢN VẤN

TỔNG HỢP CẤU TRÚC CÂU PHẢN VẤN

Trong tiếng Trung, câu phản vấn được sử dụng để trả lời cho một câu hỏi hoặc một câu mệnh lệnh. Cấu trúc câu phản hồi thường bao gồm hai phần chính:

 • Phần đầu: là chủ ngữ và vị ngữ của câu phản vấn.
 • Phần sau: là các thành phần phụ của câu phản vấn, có thể là trạng ngữ, bổ ngữ, tân ngữ, v.v.

Cách sử dụng câu phản vấn

Câu phản vấn thường được sử dụng trong các tình huống sau:

 • Để trả lời cho một câu hỏi

Ví dụ:

* 你叫什么名字? (Nǐ jiào shénme míngzi?) – Bạn tên là gì?

* 我叫李明。 (Wǒ jiào Lǐ Míng.) – Tôi tên là Lý Minh.

 

 • Để đáp lại một câu mệnh lệnh

Ví dụ:

* 把书拿过来。 (Bǎ shū ná guòlái.) – Lấy sách qua đây.

* 好的,我马上拿过来。 (Hǎo de, wǒ mǎshàng ná guòlái.) – Được, tôi lấy qua đây ngay.

 

Các loại câu phản vấn

Có nhiều loại câu phản vấn khác nhau trong tiếng Trung, tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Dưới đây là một số loại câu phản vấn phổ biến:

 • Câu phản vấn mệnh lệnh

Câu phản vấn mệnh lệnh được sử dụng để đáp lại một câu mệnh lệnh. Cấu trúc câu phản vấn mệnh lệnh thường bao gồm hai phần chính:

* **Phần đầu:** là một từ hoặc cụm từ thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý.

* **Phần sau:** là một câu mệnh lệnh.

 

Ví dụ:

* 你要不要去看电影? (Nǐ yào bùyào qù kàn diànyǐng?) – Bạn có muốn đi xem phim không?

* 好啊,我去。 (Hǎo a, wǒ qù.) – Được, tôi đi.

* 不好意思,我有事。 (Bù hǎo yìsi, wǒ yǒu shì.) – Không tiện, tôi có việc.

 

 • Câu phản vấn trả lời câu hỏi

Câu phản vấn trả lời câu hỏi được sử dụng để trả lời cho một câu hỏi. Cấu trúc câu phản vấn trả lời câu hỏi thường bao gồm hai phần chính:

* **Phần đầu:** là một từ hoặc cụm từ thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý.

* **Phần sau:** là câu trả lời cho câu hỏi.

 

Ví dụ:

* 你喜欢吃苹果吗? (Nǐ xǐhuan chī píngguǒ ma?) – Bạn có thích ăn táo không?

* 喜欢。 (Xǐhuan.) – Thích.

* 不喜欢。 (Bù xǐhuan.) – Không thích.

 

 • Câu phản vấn cảm thán

Câu phản vấn cảm thán được sử dụng để thể hiện cảm xúc, thái độ của người nói. Cấu trúc câu phản vấn cảm thán thường bao gồm hai phần chính:

* **Phần đầu:** là một từ hoặc cụm từ thể hiện cảm xúc, thái độ của người nói.

* **Phần sau:** là câu cảm thán.

 

Ví dụ:

* 太好了! (Tài hǎole!) – Tuyệt quá!

* 真可惜! (Zhēn kěxi!) – Thật đáng tiếc!

 

 • Câu phản vấn giải thích

Câu phản vấn giải thích được sử dụng để giải thích cho một câu nói, hành động nào đó. Cấu trúc câu phản vấn giải thích thường bao gồm hai phần chính:

* **Phần đầu:** là một từ hoặc cụm từ thể hiện sự giải thích.

* **Phần sau:** là câu giải thích.

 

Ví dụ:

* 我迟到了,因为我今天早上起晚了。 (Wǒ chídào le, yīnwèi wǒ jīntiān zǎo shang qǐ wǎn le

Một số lưu ý khi sử dụng câu phản vấn

Khi sử dụng câu phản vấn, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng, câu phản vấn có thể được sử dụng ở dạng câu đơn hoặc câu ghép.
 • Trong câu phản vấn mệnh lệnh, từ hoặc cụm từ thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý thường được đặt ở đầu câu.
 • Trong câu phản vấn trả lời câu hỏi, câu trả lời cho câu hỏi thường được đặt ở cuối câu.
 • Trong câu phản vấn cảm thán, từ hoặc cụm từ thể hiện cảm xúc, thái độ của người nói thường được đặt ở đầu câu.
 • Trong câu phản vấn giải thích, câu giải thích thường được đặt ở cuối câu.

Một số ví dụ cụ thể

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng các loại câu phản hồi trong tiếng Trung:

Câu phản vấn mệnh lệnh

 • 你会不会游泳? (Nǐ huì bù huì yóuyǒng?) – Bạn có biết bơi không?
  • 会。 (Huì.) – Biết.
  • 不会。 (Bù huì.) – Không biết.
 • 你要不要吃饭? (Nǐ yào bùyào chīfàn?) – Bạn có muốn ăn cơm không?
  • 好啊,我要。 (Hǎo a, wǒ yào.) – Được, tôi muốn.
  • 不好意思,我吃过了。 (Bù hǎo yìsi, wǒ chī guòle.) – Không tiện, tôi đã ăn rồi.

Câu phản vấn trả lời câu hỏi

 • 你的家在哪里? (Nǐ de jiā zài nǎlǐ?) – Nhà bạn ở đâu?
  • 在北京。 (Zài Běijīng.) – Ở Bắc Kinh.
  • 不清楚。 (Bù qīngchu.) – Không rõ.
 • 你今年几岁了? (Nǐ jīnnián jǐ suì le?) – Bạn năm nay bao nhiêu tuổi?
  • 二十五岁。 (Èrshíwǔ suì.) – Hai mươi lăm tuổi.
  • 不知道。 (Bù zhīdào.) – Không biết.

Câu phản vấn cảm thán

 • 你今天的衣服真漂亮! (Nǐ jīntiān de yīfú zhēn piàoliang!) – Hôm nay bạn mặc quần áo thật đẹp!
  • 谢谢! (Xièxie!) – Cảm ơn!
  • 不用客气! (Bùyòng kèqì!) – Không cần khách sáo!
 • 你这首歌唱得真好听! (Nǐ zhè shǒu gē chàng de zhēn hǎotīng!) – Bài hát này bạn hát thật hay!
  • 谢谢! (Xièxie!) – Cảm ơn!
  • 你也唱得很好! (Nǐ yě chàng de hěn hǎo!) – Bạn cũng hát rất hay!

Câu phản vấn giải thích

 • 我迟到了,因为我今天早上起晚了。 (Wǒ chídào le, yīnwèi wǒ jīntiān zǎo shang qǐ wǎn le.) – Tôi đến muộn vì hôm nay tôi dậy muộn.
  • 我没去上课,因为我生病了。 (Wǒ méi qù shàngkè, yīnwèi wǒ shēngbìng le.) – Tôi không đi học vì tôi bị ốm.

Câu phản vấn trong tiếng Trung có thể được sử dụng trong các tình huống giao tiếp khác nhau, chẳng hạn như:

Trong giao tiếp hàng ngày: Ví dụ, khi người khác hỏi bạn tên, bạn có thể trả lời bằng cách nói “我叫李明” (Wǒ jiào Lǐ Míng).

Trong giao tiếp chính thức: Ví dụ, khi bạn được yêu cầu làm một việc gì đó, bạn có thể đồng ý bằng cách nói “好的” (Hǎo de).

Trong giao tiếp bán hàng: Ví dụ, khi bạn được nhân viên bán hàng hỏi bạn có muốn mua hàng không, bạn có thể từ chối bằng cách nói “不用了” (Bùyòng le).

Câu phản vấn trong tiếng Trung có thể được sử dụng với nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như:

Câu đơn: Ví dụ, câu “好啊,我去” (Hǎo a, wǒ qù) là một câu đơn được sử dụng để trả lời câu hỏi “你要不要去看电影?” (Nǐ yào bùyào qù kàn diànyǐng?)

Câu ghép: Ví dụ, câu “我迟到了,因为我今天早上起晚了” (Wǒ chídào le, yīnwèi wǒ jīntiān zǎo shang qǐ wǎn le) là một câu ghép được sử dụng để giải thích cho câu “为什么你迟到了?” (Wèishéme nǐ chídào le?)

Câu cảm thán: Ví dụ, câu “太好了!” (Tài hǎole!) là một câu cảm thán được sử dụng để thể hiện sự vui mừng.

Câu phản vấn trong tiếng Trung có thể được sử dụng với nhiều từ và cụm từ khác nhau, chẳng hạn như:

Từ hoặc cụm từ thể hiện sự đồng ý: 好啊 (Hǎo a), 好的 (Hǎo de), 当然 (Dāngrán), 没问题 (Méi wèntí), 可以 (Kěyǐ), 当然可以 (Dāngrán kěyǐ), 我愿意 (Wǒ yuànyì), 我很乐意 (Wǒ hěn lèyì)

Từ hoặc cụm từ thể hiện sự không đồng ý: 不好意思 (Bù hǎo yìsi), 不行 (Bùxíng), 不可以 (Bù kěyǐ), 不愿意 (Bù yuànyì), 不乐意 (Bù lèyì)

Từ hoặc cụm từ thể hiện cảm xúc, thái độ: 太好了 (Tài hǎole!), 真可惜 (Zhēn kěxi!), 太棒了 (Tài bàng le!), 太厉害了 (Tài lìhài le!), 太好笑了 (Tài hǎoxiào le), 太感动了 (Tài gǎndòng le)

Từ hoặc cụm từ thể hiện sự giải thích: 因为 (Yīnwèi), 所以 (Suǒyǐ), 因此 (Yīncǐ), 所以说 (Suǒyǐ shuō), 也就是说 (Yěshì shuō), 也就是 (Yěshì)

Trên đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng các loại câu phản hồi trong tiếng Trung. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng các loại câu phản hồi một cách chính xác và hiệu quả. Hi vọng các bạn thích bài viết này và hẹn gặp lại trong những bài viết sau nhé! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan