TÌM HIỂU VỀ CÂU KHÔNG CÓ CHỦ NGỮ

Trong tiếng Trung, câu có thể có hoặc không có chủ ngữ. Câu không có chủ ngữ là câu mà chủ ngữ không được thể hiện rõ ràng. Chủ ngữ có thể được hiểu ngầm hoặc được thể hiện gián tiếp thông qua các từ ngữ khác trong câu.

Các loại câu không có chủ ngữ trong tiếng Trung

Có hai loại câu không có chủ ngữ trong tiếng Trung:

 • Câu không có chủ ngữ trực tiếp

Câu không có chủ ngữ trực tiếp là câu mà chủ ngữ không được thể hiện rõ ràng trong câu. Chủ ngữ có thể được hiểu ngầm hoặc được thể hiện gián tiếp thông qua các từ ngữ khác trong câu. Ví dụ:

* 明天去看电影吗? (Míngtiān qù kàn diànyǐng ma?) – Ngày mai đi xem phim không?

* 这件衣服好看吗? (Zhè jiàn yīfú hǎokàn ma?) – Chiếc áo này đẹp không?

 

Trong hai câu trên, chủ ngữ “你” (nǐ) – bạn, được hiểu ngầm.

 • Câu không có chủ ngữ gián tiếp

Câu không có chủ ngữ gián tiếp là câu mà chủ ngữ được thể hiện gián tiếp thông qua các từ ngữ khác trong câu. Ví dụ:

* 我喜欢吃中国菜。 (Wǒ xǐhuan chī zhōngguó cài.) – Tôi thích ăn đồ ăn Trung Quốc.

* 他去上班了。 (Tā qù shàngbān le.) – Anh ấy đi làm rồi.

Trong hai câu trên, chủ ngữ “我” (wǒ) – tôi, được thể hiện gián tiếp thông qua động từ “喜欢” (xǐhuan) – thích trong câu đầu tiên và động từ “去” (qù) – đi trong câu thứ hai.

Các trường hợp sử dụng câu không có chủ ngữ trong tiếng Trung

Câu không có chủ ngữ thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Trong câu mệnh lệnh

Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ thường được hiểu ngầm là người nghe. Ví dụ:

* 快点吃饭! (Kuài diǎn chī fàn!) – Nhanh ăn đi!

* 别吵了! (Bié chāo le!) – Đừng ồn ào nữa!

 

 • Trong câu hỏi

Trong câu hỏi, chủ ngữ thường được hiểu ngầm là người nói hoặc người nghe. Ví dụ:

* 你喜欢吃什么? (Nǐ xǐhuan chī shénme?) – Bạn thích ăn gì?

* 他去哪儿了? (Tā qù nǎr le?) – Anh ấy đi đâu rồi?

 

 • Trong câu trần thuật

Trong câu trần thuật, chủ ngữ có thể được thể hiện gián tiếp thông qua các từ ngữ khác trong câu. Ví dụ:

* 我喜欢吃中国菜。 (Wǒ xǐhuan chī zhōngguó cài.) – Tôi thích ăn đồ ăn Trung Quốc.

* 他去上班了。 (Tā qù shàngbān le.) – Anh ấy đi làm rồi.

Cách xác định chủ ngữ của câu không có chủ ngữ

Cách xác định chủ ngữ của câu không có chủ ngữ có thể được thực hiện thông qua các phương pháp sau:

 • Dựa vào ngữ cảnh

Trong nhiều trường hợp, chủ ngữ của câu không có chủ ngữ có thể được xác định dựa vào ngữ cảnh của câu. Ví dụ:

* 明天去看电影吗? (Míngtiān qù kàn diànyǐng ma?) – Ngày mai đi xem phim không?

 

Trong câu trên, chủ ngữ “你” (nǐ) – bạn, được hiểu ngầm dựa vào ngữ cảnh của câu.

* 这件衣服好看吗? (Zhè jiàn yīfú hǎokàn ma?) – Chiếc áo này đẹp không?

 

Trong câu trên, chủ ngữ “你” (nǐ) – bạn, cũng được hiểu ngầm dựa vào ngữ cảnh của câu.

* 请问,这是什么? (Qǐngwèn, zhè shì shénme?) – Xin hỏi, đây là gì?

 

Trong câu trên, chủ ngữ “我” (wǒ) – tôi, được thể hiện gián tiếp thông qua động từ “问” (wèn) – hỏi.

 • Dựa vào các từ ngữ trong câu

Trong một số trường hợp, chủ ngữ của câu không có chủ ngữ có thể được xác định dựa vào các từ ngữ trong câu. Ví dụ:

* 我喜欢吃中国菜。 (Wǒ xǐhuan chī zhōngguó cài.) – Tôi thích ăn đồ ăn Trung Quốc.

 

Trong câu trên, chủ ngữ “我” (wǒ) – tôi, được thể hiện gián tiếp thông qua động từ “喜欢” (xǐhuan) – thích.

* 他去上班了。 (Tā qù shàngbān le.) – Anh ấy đi làm rồi.

 

Trong câu trên, chủ ngữ “他” (tā) – anh ấy, được thể hiện gián tiếp thông qua động từ “去” (qù) – đi.

 • Dựa vào quy tắc ngữ pháp

Trong một số trường hợp, chủ ngữ của câu không có chủ ngữ có thể được xác định dựa vào quy tắc ngữ pháp. Ví dụ:

* 快点! (Kuài diǎn!) – Nhanh lên!

 

Trong câu trên, chủ ngữ “你” (nǐ) – bạn, được xác định dựa vào quy tắc ngữ pháp. Trong tiếng Trung, động từ “快” (kuài) – nhanh, thường được sử dụng với chủ ngữ là người thứ hai.

* 注意! (Zhùyì!) – Chú ý!

 

Trong câu trên, chủ ngữ “你们” (nǐmen) – các bạn, được xác định dựa vào quy tắc ngữ pháp. Trong tiếng Trung, động từ “注意” (zhùyì) – chú ý, thường được sử dụng với chủ ngữ là người thứ hai số nhiều.

Lưu ý khi sử dụng câu không có chủ ngữ trong tiếng Trung

Khi sử dụng câu không có chủ ngữ trong tiếng Trung, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Chủ ngữ có thể được hiểu ngầm hoặc được thể hiện gián tiếp

Khi sử dụng câu không có chủ ngữ, cần chú ý đến ngữ cảnh để xác định chủ ngữ của câu.

 • Câu không có chủ ngữ có thể gây khó hiểu

Câu không có chủ ngữ có thể gây khó hiểu cho người nghe hoặc người đọc, đặc biệt là trong các câu phức tạp hoặc có nhiều từ ngữ.

 • Câu không có chủ ngữ thường được sử dụng trong văn nói

Câu không có chủ ngữ thường được sử dụng trong văn nói, trong khi câu có chủ ngữ thường được sử dụng trong văn viết.

Một số ví dụ về câu không có chủ ngữ trong tiếng Trung:

 • Câu mệnh lệnh
  • 快点! (Kuài diǎn!) – Nhanh lên!
  • 注意! (Zhùyì!) – Chú ý!
  • 小心! (Xiǎoxīn!) – Cẩn thận!
 • Câu hỏi
  • 你好吗? (Nǐ hǎo ma?) – Bạn khỏe không?
  • 今天天气怎么样? (Jīntiān tiānqì zěnme yàng?) – Thời tiết hôm nay thế nào?
  • 你喜欢什么? (Nǐ xǐhuan shénme?) – Bạn thích gì?
 • Câu trần thuật
  • 我喜欢吃中国菜。 (Wǒ xǐhuan chī zhōngguó cài.) – Tôi thích ăn đồ ăn Trung Quốc.
  • 他去上班了。 (Tā qù shàngbān le.) – Anh ấy đi làm rồi.
  • 这本书很有意思。 (Zhè běn shū hěn yǒu yìsi.) – Cuốn sách này rất thú vị.

Một số cách sử dụng câu không có chủ ngữ trong tiếng Trung:

 • Để nhấn mạnh hành động hoặc trạng thái

Câu không có chủ ngữ có thể được sử dụng để nhấn mạnh hành động hoặc trạng thái của câu. Ví dụ:

* 明天去看电影! (Míngtiān qù kàn diànyǐng!) – Ngày mai đi xem phim!

* 这件衣服好看! (Zhè jiàn yīfú hǎokàn!) – Chiếc áo này đẹp!

 

 • Để thể hiện sự lịch sự

Câu không có chủ ngữ có thể được sử dụng để thể hiện sự lịch sự, đặc biệt là trong các câu hỏi hoặc lời mời. Ví dụ:

* 请问,这是什么? (Qǐngwèn, zhè shì shénme?) – Xin hỏi, đây là gì?

* 您好,请问你是谁? (Nín hǎo, qǐngwèn nǐ shì shuí?) – Xin chào, bạn là ai?

 

 • Để thể hiện sự tự nhiên trong giao tiếp

Câu không có chủ ngữ thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày để thể hiện sự tự nhiên và thoải mái. Ví dụ:

* 吃饭了吗? (Chī fàn le ma?) – Ăn cơm chưa?

* 今天天气怎么样? (Jīntiān tiānqì zěnme yàng?) – Thời tiết hôm nay thế nào?

Câu không có chủ ngữ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Trung. Việc hiểu và sử dụng câu không có chủ ngữ một cách chính xác sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Trung một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Hi vọng các bạn thích bài viết này và hẹn gặp lại trong những bài viết sau nhé! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất. 


  Bài viết liên quan