PHÂN BIỆT ZIXIN – ZAIXI – XIAOXIN 

Trong tiếng Trung, có ba từ có nghĩa tương tự nhau là 细心 (xìxīn), 仔细 (zǐxì), và 小心 (xiǎoxīn). Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có những điểm khác biệt nhất định.

细心 (xìxīn)

细心 có nghĩa là “chú ý tỉ mỉ, cẩn thận”, “chú ý từng chi tiết nhỏ”. 细心 thường được dùng để chỉ sự chú ý, quan sát tỉ mỉ, chu đáo trong công việc, học tập, hoặc trong cuộc sống hàng ngày.

Ví dụ:

 • 他做事很细心,从不出错。 (Tā zuò shì hěn xìxīn, cóng bù chū cuò.) – Anh ấy làm việc rất cẩn thận, không bao giờ mắc sai lầm.
 • 她是一个细心的老师,对学生很负责。 (Tā shì yīgè xìxīn de lǎoshī, duì xuésheng hěn fùzé.) – Cô ấy là một giáo viên cẩn thận, rất có trách nhiệm với học sinh.
 • 你要细心驾驶,注意安全。 (Nǐ yào xìxīn jiàshǐ, zhùyì ānquán.) – Bạn cần lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.

仔细 (zǐxì)

仔细 có nghĩa là “chú ý từng li từng tí, tỉ mỉ, chu đáo”. 仔细 thường được dùng để chỉ sự chú ý, quan sát tỉ mỉ, chu đáo trong những công việc hoặc nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Ví dụ:

 • 考试的时候要仔细答题,不要马虎。 (Kǎoshì de shíhòu yào zǐxì dátí, bùyào máhu.) – Khi thi, cần chú ý làm bài cẩn thận, đừng qua loa.
 • 做手术的时候要仔细,不能有任何疏忽。 (Zuò shǒushù de shíhòu yào zǐxì, bùnéng yǒu rènhé shūhú.) – Khi phẫu thuật, cần chú ý cẩn thận, không được phép có bất kỳ sơ suất nào.
 • 这件事情要仔细处理,不能马虎大意。 (Zhè jiàn shìqing yào zǐxì chǔlǐ, bùnéng máhu dàyì.) – Việc này cần xử lý cẩn thận, không được phép qua loa đại ý.

小心 (xiǎoxīn)

小心 có nghĩa là “cẩn thận, đề phòng, phòng ngừa”. 小心 thường được dùng để chỉ sự cẩn thận, đề phòng những điều nguy hiểm, bất trắc.

Ví dụ:

 • 过马路的时候要小心,不要闯红灯。 (Guò mǎlù de shíhòu yào xiǎoxīn, bùyào chuǎng hóng dēng.) – Khi qua đường, cần cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ.
 • 天气不好,出门要小心,注意安全。 (Tianqì bù hǎo, chūméng yào xiǎoxīn, zhùyì ānquán.) – Thời tiết xấu, ra ngoài cần cẩn thận, chú ý an toàn.
 • 做实验的时候要小心,不要发生意外。 (Zuò shìyàn de shíhòu yào xiǎoxīn, bùyào fā shēng yìwài.) – Khi làm thí nghiệm, cần cẩn thận, đừng để xảy ra tai nạn.

Điểm giống nhau

Ba từ 细心 (xìxīn), 仔细 (zǐxì), và 小心 (xiǎoxīn) đều có nghĩa là “cẩn thận”. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có những điểm khác biệt nhất định.

Điểm khác nhau

 • Mức độ cẩn thận

細心 (xìxīn) và 仔細 (zǐxì) đều mang nghĩa “cẩn thận”, nhưng 細心 (xìxīn) mang nghĩa “cẩn thận ở mức độ chung chung”, còn 仔細 (zǐxì) mang nghĩa “cẩn thận ở mức độ cao hơn”.

Ví dụ:

 • 他做事很细心,从不出错。 (Tā zuò shì hěn xìxīn, cóng bù chū cuò.) – Anh ấy làm việc rất cẩn thận, không bao giờ mắc sai lầm.
 • 考试的时候要仔细答题,不要马虎。 (Kǎoshì de shíhòu yào zǐxì dátí, bùyào máhu.) – Khi thi, cần chú ý làm bài cẩn thận, đừng qua loa.

Trong ví dụ đầu tiên, 細心 (xìxīn) được dùng để nói về một người làm việc cẩn thận, không mắc sai lầm. Trong ví dụ thứ hai, 仔細 (zǐxì) được dùng để nói về việc làm bài thi một cách cẩn thận, không qua loa.

 • Mục đích của sự cẩn thận

小心 (xiǎoxīn) mang nghĩa “cẩn thận” với mục đích đề phòng những điều nguy hiểm, bất trắc.

Ví dụ:

 • 过马路的时候要小心,不要闯红灯。 (Guò mǎlù de shíhòu yào xiǎoxīn, bùyào chuǎng hóng dēng.) – Khi qua đường, cần cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ.
 • 天气不好,出门要小心,注意安全。 (Tianqì bù hǎo, chūméng yào xiǎoxīn, zhùyì ānquán.) – Thời tiết xấu, ra ngoài cần cẩn thận, chú ý an toàn.

Trong cả hai ví dụ trên, 小心 (xiǎoxīn) đều được dùng để nói về việc cần cẩn thận để tránh gặp nguy hiểm.

Ví dụ cụ thể

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách sử dụng ba từ 細心 (xìxīn), 仔細 (zǐxì), và 小心 (xiǎoxīn):

 • 細心 (xìxīn)

  • 他是一个细心的老师,对学生很负责。 (Tā shì yīgè xìxīn de lǎoshī, duì xuésheng hěn fùzé.) – Cô ấy là một giáo viên cẩn thận, rất có trách nhiệm với học sinh.
  • 他做事很细心,从不出错。 (Tā zuò shì hěn xìxīn, cóng bù chū cuò.) – Anh ấy làm việc rất cẩn thận, không bao giờ mắc sai lầm.
  • 你要细心驾驶,注意安全。 (Nǐ yào xìxīn jiàshǐ, zhùyì ānquán.) – Bạn cần lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.
 • 仔細 (zǐxì)

  • 考试的时候要仔细答题,不要马虎。 (Kǎoshì de shíhòu yào zǐxì dátí, bùyào máhu.) – Khi thi, cần chú ý làm bài cẩn thận, đừng qua loa.
  • 做手术的时候要仔细,不能有任何疏忽。 (Zuò shǒushù de shíhòu yào zǐxì, bùnéng yǒu rènhé shūhú.) – Khi phẫu thuật, cần chú ý cẩn thận, không được phép có bất kỳ sơ suất nào.
 • 小心 (xiǎoxīn)

  • 过马路的时候要小心,不要闯红灯。 (Guò mǎlù de shíhòu yào xiǎoxīn, bùyào chuǎng hóng dēng.) – Khi qua đường, cần cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ.
  • 天气不好,出门要小心,注意安全。 (Tianqì bù hǎo, chūméng yào xiǎoxīn, zhùyì ānquán.) – Thời tiết xấu, ra ngoài cần cẩn thận, chú ý an toàn.
  • 做实验的时候要小心,不要发生意外。 (Zuò shìyàn de shíhòu yào xiǎoxīn, bùyào fā shēng yìwài.) – Khi làm thí nghiệm, cần cẩn thận, đừng để xảy ra tai nạn.

Ba từ 细心 (xìxīn), 仔细 (zǐxì), và 小心 (xiǎoxīn) đều có nghĩa là “cẩn thận”. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có những điểm khác biệt nhất định về mức độ cẩn thận và mục đích của sự cẩn thận.

 • 细心 (xìxīn) mang nghĩa “cẩn thận ở mức độ chung chung”, có thể được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.
 • 仔细 (zǐxì) mang nghĩa “cẩn thận ở mức độ cao hơn”, thường được dùng trong những công việc hoặc nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ.
 • 小心 (xiǎoxīn) mang nghĩa “cẩn thận” với mục đích đề phòng những điều nguy hiểm, bất trắc.

Hi vọng các bạn thích bài viết này và hẹn gặp lại trong những bài viết sau nhé! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan