CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG TRUNG

Câu so sánh là một loại câu dùng để so sánh hai hoặc nhiều sự vật, hiện tượng, tính chất, hành động,… về một mặt nào đó. Câu so sánh thường được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày, văn học và các lĩnh vực khác.

Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Trung

Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Trung thường bao gồm các thành phần sau:

 • Cụm từ so sánh: Chỉ ra sự vật, hiện tượng, tính chất, hành động,… cần được so sánh.
 • Cụm từ so sánh với: Chỉ ra sự vật, hiện tượng, tính chất, hành động,… được dùng để so sánh với.
 • Cụm từ so sánh bằng: Chỉ ra mức độ so sánh giữa hai sự vật, hiện tượng, tính chất, hành động,…

Cụ thể hơn, cụm từ so sánh có thể là một từ, một cụm từ, hoặc một câu. Cụm từ so sánh với thường là một từ, một cụm từ, hoặc một câu. Cụm từ so sánh bằng thường là một từ, một cụm từ, hoặc một câu.

Các loại câu so sánh trong tiếng Trung

Có hai loại câu so sánh cơ bản trong tiếng Trung, đó là:

 • Câu so sánh ngang bằng: Dùng để so sánh hai sự vật, hiện tượng, tính chất, hành động,… có cùng mức độ hoặc khoảng cách.
 • Câu so sánh không ngang bằng: Dùng để so sánh hai sự vật, hiện tượng, tính chất, hành động,… có mức độ hoặc khoảng cách khác nhau.

Cụm từ so sánh bằng trong tiếng Trung

Cụm từ so sánh bằng trong tiếng Trung thường được sử dụng để biểu thị mức độ ngang bằng giữa hai sự vật, hiện tượng, tính chất, hành động,… Có nhiều cụm từ so sánh bằng trong tiếng Trung, nhưng phổ biến nhất là:

 • 像 (xiàng): Giống như
 • 一样 (yīyàng): Giống nhau
 • 等于 (děngyú): Bằng
 • 差不多 (chābuda): Hầu như giống nhau
 • 差不多一样 (chābuda yīyàng): Hầu như giống nhau

Cách sử dụng cụm từ so sánh bằng trong tiếng Trung

Cụm từ so sánh bằng thường được đặt sau cụm từ so sánh. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp cụm từ so sánh với được đặt trước cụm từ so sánh, chẳng hạn như trong các câu so sánh ngang bằng sử dụng cụm từ 像 (xiàng) hoặc 一样 (yīyàng).

Ví dụ:

 • 这两个苹果一样大。 (Zhè liǎng gè píngguǒ yīyàng dà.) – Hai quả táo này giống nhau.
 • 你的眼睛像宝石一样。 (Nǐ de yǎnjing xiàng bǎoshí yīyàng.) – Mắt của bạn giống như đá quý.
 • 这幅画等于一千美元。 (Zhè fù huà děngyú yīqiān měiyuán.) – Bức tranh này trị giá một nghìn đô la.
 • 这件事差不多一样。 (Zhè jiàn shì chābuda yīyàng.) – Việc này hầu như giống nhau.

Lưu ý khi sử dụng cụm từ so sánh bằng trong tiếng Trung

 • Cụm từ so sánh bằng thường được đặt sau cụm từ so sánh. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp cụm từ so sánh với được đặt trước cụm từ so sánh, chẳng hạn như trong các câu so sánh ngang bằng sử dụng cụm từ 像 (xiàng) hoặc 一样 (yīyàng).
 • Ngữ điệu: Trong câu so sánh, ngữ điệu thường được nhấn mạnh ở cụm từ so sánh.

Cụm từ so sánh không ngang bằng trong tiếng Trung

Cụm từ so sánh không ngang bằng trong tiếng Trung thường được sử dụng để biểu thị mức độ hoặc khoảng cách khác nhau giữa hai sự vật, hiện tượng, tính chất, hành động,… Có nhiều cụm từ so sánh không ngang bằng trong tiếng Trung, nhưng phổ biến nhất là:

 • 比 (bǐ): So sánh
 • 比…多 (bǐ…duō): So sánh hơn
 • 比…少 (bǐ…shǎo): So sánh ít hơn
 • 比…高 (bǐ…gāo): So sánh cao hơn
 • 比…矮 (bǐ…ǎi): So sánh thấp hơn
 • 比…快 (bǐ…kuài): So sánh nhanh hơn

Cách sử dụng cụm từ so sánh không ngang bằng trong tiếng Trung

Cụm từ so sánh không ngang bằng thường được đặt sau cụm từ so sánh. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp cụm từ so sánh với được đặt trước cụm từ so sánh, chẳng hạn như trong các câu so sánh không ngang bằng sử dụng cụm từ 比 (bǐ).

Ví dụ:

 • 这个苹果比那两个苹果大。 (Zhè ge píngguǒ bǐ nà liǎng gè píngguǒ dà.) – Quả táo này to hơn hai quả táo kia.
 • 我比你高。 (Wǒ bǐ nǐ gāo.) – Tôi cao hơn bạn.
 • 这本书比那本书贵。 (Zhè běn shū bǐ nà běn shū guì.) – Quyển sách này đắt hơn quyển sách kia.

Lưu ý khi sử dụng cụm từ so sánh không ngang bằng trong tiếng Trung

 • Cụm từ so sánh không ngang bằng thường được đặt sau cụm từ so sánh. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp cụm từ so sánh với được đặt trước cụm từ so sánh, chẳng hạn như trong các câu so sánh không ngang bằng sử dụng cụm từ 比 (bǐ).
 • Ngữ điệu: Trong câu so sánh, ngữ điệu thường được nhấn mạnh ở cụm từ so sánh.

Các ví dụ về câu so sánh trong tiếng Trung

Dưới đây là một số ví dụ về câu so sánh trong tiếng Trung:

 • Câu so sánh ngang bằng:

  • 这两个苹果一样大。 (Zhè liǎng gè píngguǒ yīyàng dà.) – Hai quả táo này giống nhau.
  • 你的眼睛像宝石一样。 (Nǐ de yǎnjing xiàng bǎoshí yīyàng.) – Mắt của bạn giống như đá quý.
  • 这幅画等于一千美元。 (Zhè fù huà děngyú yīqiān měiyuán.) – Bức tranh này trị giá một nghìn đô la.
  • 这件事差不多一样。 (Zhè jiàn shì chābuda yīyàng.) – Việc này hầu như giống nhau.
 • Câu so sánh không ngang bằng:

  • 这个苹果比那两个苹果大。 (Zhè ge píngguǒ bǐ nà liǎng gè píngguǒ dà.) – Quả táo này to hơn hai quả táo kia.
  • 我比你高。 (Wǒ bǐ nǐ gāo.) – Tôi cao hơn bạn.
  • 这本书比那本书贵。 (Zhè běn shū bǐ nà běn shū guì.) – Quyển sách này đắt hơn quyển sách kia.
  • 你比我更聪明。 (Nǐ bǐ wǒ gèng cōngmíng.) – Bạn thông minh hơn tôi.

Cách diễn đạt so sánh trong tiếng Trung

Ngoài các cụm từ so sánh bằng và không ngang bằng đã được đề cập ở trên, trong tiếng Trung còn có một số cách diễn đạt so sánh khác, chẳng hạn như:

 • 用…来比 (yòng…lái bǐ): Dùng… để so sánh
 • 与…相比 (yǔ…xiàngbǐ): So sánh với…
 • 比起…来 (bǐqǐ…lái): So sánh với…

Ví dụ:

 • 用他来比,我还差得远。 (Yòng tā lái bǐ, wǒ hái chà de yuǎn.) – So sánh với anh ấy, tôi còn kém xa.
 • 与他相比,我的成绩很差。 (Yǔ tā xiàngbǐ, wǒ de chéngji hěn chāo.) – So sánh với anh ấy, điểm số của tôi rất thấp.
 • 比起他来,我更喜欢她。 (Bǐqǐ tā lái, wǒ gèng xihuan tā.) – So sánh với anh ấy, tôi thích cô ấy hơn.

Câu so sánh là một loại câu quan trọng trong tiếng Trung. Việc nắm vững cấu trúc và cách sử dụng câu so sánh sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Trung hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để tham khảo tài liệu, chúc bạn học tiếng Trung thật tốt. Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan