CÁCH DÙNG CÂU HỎI CHÍNH PHẢN TRONG TIẾNG TRUNG

Lời mở đầu

Câu hỏi chính phản là một trong những loại câu hỏi phổ biến trong tiếng Trung. Đây là câu hỏi được cấu tạo bởi hai mệnh đề, mệnh đề đầu tiên là mệnh đề khẳng định, mệnh đề thứ hai là mệnh đề phủ định, được nối với nhau bằng từ “是不是” (shì bù shì).

Cấu trúc của câu hỏi chính phản

Cấu trúc của câu hỏi chính phản trong tiếng Trung như sau:

Mệnh đề khẳng định + 是不是 + Mệnh đề phủ định

Ví dụ:

 • 你是中国人吗? (Nǐ shì zhōngguórén ma?) Bạn có phải là người Trung Quốc không?
 • 你喜欢吃饭吗? (Nǐ xihuan chīfàn ma?) Bạn có thích ăn cơm không?
 • 今天天气好吗? (Jīntiān tiānqì hǎo ma?) Hôm nay trời đẹp không?

Cách sử dụng câu hỏi chính phản

Câu hỏi chính phản thường được sử dụng trong các tình huống sau:

 • Để hỏi thông tin

  • Câu hỏi chính phản là một cách hiệu quả để hỏi thông tin từ người khác. Người hỏi có thể sử dụng câu hỏi chính phản để xác nhận thông tin mà họ đã biết hoặc để hỏi thông tin mà họ chưa biết.
  • Ví dụ:
   • 你在哪里? (Nǐ zài nǎlǐ?) Bạn ở đâu?
   • 你会说中文吗? (Nǐ huì shuō zhōngwén ma?) Bạn có biết nói tiếng Trung không?
   • 这是什么? (Zhè shì shénme?) Đây là gì?
 • Để thể hiện sự nghi ngờ

  • Câu hỏi chính phản có thể được sử dụng để thể hiện sự nghi ngờ của người hỏi đối với một thông tin nào đó. Người hỏi có thể sử dụng câu hỏi chính phản để hỏi lại thông tin đó hoặc để yêu cầu người khác xác nhận lại thông tin đó.
  • Ví dụ:
   • 你真的是中国人吗? (Nǐ zhēn de shì zhōngguórén ma?) Bạn thực sự là người Trung Quốc phải không?
   • 你今天真的很累吗? (Nǐ jīntiān zhēn de hěn lèi ma?) Bạn hôm nay thực sự rất mệt phải không?
   • 你真的喜欢我吗? (Nǐ zhēn de xihuan wǒ ma?) Bạn thực sự thích tôi phải không?
 • Để thể hiện sự khẳng định

  • Trong một số trường hợp, câu hỏi chính phản có thể được sử dụng để thể hiện sự khẳng định của người hỏi đối với một thông tin nào đó. Người hỏi có thể sử dụng câu hỏi chính phản để nhấn mạnh sự khẳng định của họ.
  • Ví dụ:
   • 他是世界上最伟大的球员。不是吗? (Tā shì shìjiè shàng zuì wěidà de qiúyuán. Bùshì ma?) Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Đúng không?
   • 这部电影非常好看。不是吗? (Zhè bù diànyǐng fēicháng hǎokàn. Bùshì ma?) Bộ phim này rất hay. Đúng không?
   • 我们一定能成功。不是吗? (Wǒmen yīdìng néng chénggōng. Bùshì ma?) Chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Đúng không?

Một số lưu ý khi sử dụng câu hỏi chính phản

Khi sử dụng câu hỏi chính phản trong tiếng Trung, người học cần lưu ý một số điểm sau:

 • Không nên sử dụng câu hỏi chính phản quá nhiều

  • Câu hỏi chính phản là một cách hiệu quả để hỏi thông tin, tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều có thể khiến người nghe cảm thấy khó chịu.
 • Cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng

  • Ý nghĩa của câu hỏi chính phản có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh sử dụng. Người học cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng để hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi.

Ngoài những lưu ý đã nêu trên, người học tiếng Trung cần lưu ý thêm một số điểm sau khi sử dụng câu hỏi chính phản:

 • Câu hỏi chính phản có thể được sử dụng ở đầu câu hoặc cuối câu.

  • Nếu câu hỏi chính phản được sử dụng ở đầu câu, nó có ý nghĩa là người hỏi đang hỏi thông tin từ người khác.
  • Nếu câu hỏi chính phản được sử dụng ở cuối câu, nó có ý nghĩa là người hỏi đang thể hiện sự nghi ngờ hoặc khẳng định của họ đối với một thông tin nào đó.
 • Câu hỏi chính phản có thể được sử dụng với các từ ngữ khác để tạo thành các câu hỏi khác nhau.

  • Ví dụ:
   • 你今天怎么样? (Nǐ jīntiān zěnme yàng?) Bạn hôm nay thế nào?
   • 你是不是今天去北京? (Nǐ shì bù shì jīntiān qù Běijīng?) Bạn có phải hôm nay đi Bắc Kinh không?
   • 你是不是真的很喜欢我? (Nǐ shì bù shì zhēn de hěn xihuan wǒ?) Bạn có thực sự rất thích tôi không?
 • Câu hỏi chính phản có thể được sử dụng trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

  • Ví dụ:
   • Trong giao tiếp hàng ngày, câu hỏi chính phản thường được sử dụng để hỏi thông tin, thể hiện sự nghi ngờ hoặc khẳng định.
   • Trong giao tiếp chính thức, câu hỏi chính phản thường được sử dụng để hỏi thông tin từ người có cấp bậc cao hơn.

Một số ví dụ về câu hỏi chính phản

Dưới đây là một số ví dụ về câu hỏi chính phản trong tiếng Trung:

 • Câu hỏi thông tin
  • 你叫什么名字? (Nǐ jiào shénme míngzì?) Bạn tên là gì?
  • 你住在哪里? (Nǐ zhù zài nǎlǐ?) Bạn sống ở đâu?
  • 你多大了? (Nǐ duō dà le?) Bạn bao nhiêu tuổi?
 • Câu hỏi nghi ngờ
  • 你真的是中国人吗? (Nǐ zhēn de shì zhōngguórén ma?) Bạn thực sự là người Trung Quốc phải không?
  • 你今天真的很累吗? (Nǐ jīntiān zhēn de hěn lèi ma?) Bạn hôm nay thực sự rất mệt phải không?
  • 你真的喜欢我吗? (Nǐ zhēn de xihuan wǒ ma?) Bạn thực sự thích tôi phải không?
 • Câu hỏi khẳng định
  • 他是世界上最伟大的球员。不是吗? (Tā shì shìjiè shàng zuì wěidà de qiúyuán. Bùshì ma?) Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Đúng không?
  • 这部电影非常好看。不是吗? (Zhè bù diànyǐng fēicháng hǎokàn. Bùshì ma?) Bộ phim này rất hay. Đúng không?
  • 我们一定能成功。不是吗? (Wǒmen yīdìng néng chénggōng. Bùshì ma?) Chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Đúng không?
 • Câu hỏi chính phản có thể được sử dụng với các từ ngữ khác để tạo thành các câu hỏi khác nhau.

Ngoài từ “是不是”, người học tiếng Trung cũng có thể sử dụng các từ ngữ khác để tạo thành các câu hỏi chính phản, chẳng hạn như:

 • 是吗? (Shì ma?)
  • Đây là một cách hỏi thông tin đơn giản và lịch sự.
  • Ví dụ:
   • 你住在北京? (Nǐ zhù zài Běijīng ma?) Bạn sống ở Bắc Kinh à?
   • 你喜欢吃鱼? (Nǐ xihuan chī yú ma?) Bạn thích ăn cá à?
 • 是不是啊? (Shì bù shì a?)
  • Đây là một cách hỏi thông tin một cách nhẹ nhàng và thân mật.
  • Ví dụ:
   • 你是北京人吧? (Nǐ shì Běijīng rén ba?) Bạn là người Bắc Kinh à?
   • 你喜欢吃甜食吧? (Nǐ xihuan chī tián shí ba?) Bạn thích ăn đồ ngọt à?
 • 不是不是? (Bù shì bù shì?)
  • Đây là một cách hỏi thông tin một cách nghi ngờ và hài hước.
  • Ví dụ:
   • 你真的是大学生? (Nǐ zhēn de shì dàxué shéngren?) Bạn thực sự là sinh viên à?
   • 你真的这么有钱? (Nǐ zhēn de zhème yǒu qián?) Bạn thực sự giàu có vậy à?
 • 对不对? (Dui bù duì?)
  • Đây là một cách hỏi thông tin một cách khẳng định và chắc chắn.
  • Ví dụ:
   • 这个答案对不对? (Zhè ge dá an duì bù duì?) Câu trả lời này đúng không?
   • 我的观点对不对? (Wǒ de guān dian duì bù duì?) Quan điểm của tôi đúng không?
 • 不是吧? (Bù shì ba?)
  • Đây là một cách hỏi thông tin một cách ngạc nhiên và bất ngờ.
  • Ví dụ:
   • 你真的要辞职? (Nǐ zhēn de yào qí zhí?) Bạn thực sự muốn nghỉ việc à?
   • 你真的要结婚了? (Nǐ zhēn de yào jié hūn le?) Bạn thực sự sắp kết hôn rồi à?

Việc nắm vững các từ ngữ này sẽ giúp người học tiếng Trung giao tiếp một cách hiệu quả và tự nhiên trong nhiều tình huống khác nhau. Trên đây là bài viết về cách dùng câu hỏi chính phản trong tiếng Trung. Tôi hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp đủ cho các bạn kiến thức về câu hỏi chính phản trong tiếng Trung. Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan