Phương pháp

Tổng hợp các phương pháp dạy và học tiếng trung hiệu quả, dễ hiểu, cho người mới bắt đầu

CẤU TRÚC HAY XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI HSK (PHẦN 2)

Tiếng Trung là một thứ tiếng khó, đòi hỏi người học phải nắm vững từ...

CẤU TRÚC HAY XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI HSK (PHẦN 1)

Tiếng Trung là một thứ tiếng khó, đòi hỏi người học phải nắm vững từ...

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TRONG TIẾNG TRUNG

Đại từ nhân xưng là một trong những kiến thức ngữ pháp cơ bản nhất...

PHÂN BIỆT “NENG, HUI, KEYI”

能 (néng), 会 (huì), và 可以 (kěyǐ) là ba động từ năng nguyện thường gặp...

CÁCH SỬ DỤNG “BU” & “MEI”

不 /bù/ và 没 /méi/ là những từ xuất hiện rất nhiều trong đời sống...

CÁCH SỬ DỤNG CÂU HỎI VỚI TRỢ TỪ “MA”

Trợ từ 吗 thường được đặt ở cuối câu, ngay sau chủ ngữ hoặc động...

PHÂN BIỆT “LEYI” & “YUANYI”

Trong tiếng Trung, 乐意 /lèyì/ và 愿意 /yuànyì/ đều là động từ thể hiện sự...

TÌM HIỂU NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG VỚI “BIAN”

Trong tiếng Trung, "变" là một động từ có nghĩa là "thay đổi, biến thành",...

PHÂN BIỆT “RENWEI” & “YIWEI”

Bạn đang học tiếng Trung và gặp khó khăn trong việc phân biệt hai từ...

SỰ KHÁC NHAU GIỮA “LIAOJIE” & “LIJIE”

Bạn đang học tiếng Trung và gặp khó khăn trong việc phân biệt hai từ...