NHỮNG LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT QUAN TRỌNG CỦA TQ

Nghệ thuật là một phần quan trọng của văn hóa và lịch sử Trung Quốc....

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG

Việc học từ vựng tiếng Trung về đồ dùng văn phòng sẽ giúp bạn giao...

TẾT NGUYÊN TIÊU Ở TRUNG QUỐC CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

Tết Nguyên Tiêu ở Trung Quốc là một lễ hội truyền thống lớn, được tổ...

TÌM HIỂU VỀ NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN CỦA TRUNG QUỐC

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền...

ĐỘNG TỪ LI HỢP TRONG TIẾNG TRUNG

Trong tiếng Trung, động từ li hợp là một loại động từ đặc biệt có...