TRỢ TỪ NGỮ KHÍ TRONG TIẾNG TRUNG

Trợ từ ngữ khí là một loại hư từ trong tiếng Trung, có chức năng bổ sung ngữ khí cho câu, thể hiện thái độ, ý kiến của người nói. Trợ từ ngữ khí thường đứng ở cuối câu, có thể đứng độc lập hoặc kết hợp với các từ khác.

Phân loại trợ từ ngữ khí

Trợ từ ngữ khí trong tiếng Trung có thể được phân loại thành các loại sau:

 • Trợ từ nghi vấn: 吗 (ma), 呢 (ne), 吧 (ba), 吗? (ma?), 呢? (ne?), 吧? (ba?)
 • Trợ từ khẳng định: 是 (shì), 了 (le), 都 (dōu), 也 (yě), 才 (cái), 还 (hái)
 • Trợ từ phủ định: 不 (bù), 没有 (méi yǒu), 不如 (bù rú), 别 (bié)
 • Trợ từ tình thái: 很 (hěn), 真 (zhēn), 太 (tài), 那么 (nàme), 怎么样 (zěnme yàng)
 • Trợ từ kết thúc câu: 啊 (ā), 呀 (ya), 吧 (ba), 了 (le), 了吗 (le ma), 了呢 (le ne), 了吧 (le ba)

Cách dùng trợ từ ngữ khí

Mỗi loại trợ từ ngữ khí có cách dùng riêng. Dưới đây là một số ví dụ về cách dùng trợ từ ngữ khí trong tiếng Trung:

 • Trợ từ nghi vấn được dùng để đặt câu hỏi. Ví dụ:

  • 你叫什么名字? (nǐ jiào shénme míngzì?) – Bạn tên gì?
  • 你去哪里? (nǐ qù nǎlǐ?) – Bạn đi đâu?
 • Trợ từ khẳng định được dùng để khẳng định một ý kiến, một sự việc. Ví dụ:

  • 我今天去上班。 (wǒ jīntiān qù shàngbān。) – Hôm nay tôi đi làm.
  • 她很漂亮。 (tā hěn piàoliang。) – Cô ấy rất xinh đẹp.
 • Trợ từ phủ định được dùng để phủ định một ý kiến, một sự việc. Ví dụ:

  • 他不去上班。 (tā bù qù shàngbān。) – Anh ấy không đi làm.
  • 我没有钱。 (wǒ méi yǒu qián。) – Tôi không có tiền.
 • Trợ từ tình thái được dùng để biểu thị thái độ, ý kiến của người nói. Ví dụ:

  • 这个电影很精彩。 (zhè gè diànyǐng hěn jīngcǎi。) – Bộ phim này rất hay.
  • 他真聪明。 (tā zhēn cōngming。) – Anh ấy thật thông minh.
 • Trợ từ kết thúc câu được dùng để kết thúc câu, thể hiện cảm xúc, thái độ của người nói. Ví dụ:

  • 那就好。 (nà jiù hǎo。) – Vậy là tốt rồi.
  • 我知道了。 (wǒ zhīdao le。) – Tôi biết rồi.

Lưu ý khi sử dụng trợ từ ngữ khí

Khi sử dụng trợ từ ngữ khí, cần lưu ý các điểm sau:

 • Trợ từ ngữ khí thường đứng ở cuối câu, có thể đứng độc lập hoặc kết hợp với các từ khác.
 • Mỗi loại trợ từ ngữ khí có cách dùng riêng. Người học cần nắm vững cách dùng của từng loại trợ từ để sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả.
 • Trợ từ ngữ khí có thể được sử dụng trong văn nói và văn viết, tuy nhiên trong văn viết, trợ từ ngữ khí thường được sử dụng ít hơn.

Một số ví dụ cụ thể

 • Trợ từ nghi vấn:

  • 你叫什么名字? (nǐ jiào shénme míngzì?) – Bạn tên gì? (Hỏi tên)
  • 你去哪里? (nǐ qù nǎlǐ?) – Bạn đi đâu? (Hỏi địa điểm)
  • 你几岁? (nǐ jǐ suì?) – Bạn bao nhiêu tuổi? (Hỏi tuổi)
  • 你喜欢什么? (nǐ xihuan shénme?) – Bạn thích gì? (Hỏi sở thích)
  • 你会说中文吗? (nǐ huì shuō zhōngwén ma?) – Bạn có biết tiếng Trung không? (Hỏi khả năng)
 • Trợ từ khẳng định:

  • 我今天去上班。 (wǒ jīntiān qù shàngbān。) – Hôm nay tôi đi làm. (Khẳng định một hành động)
  • 她很漂亮。 (tā hěn piàoliang。) – Cô ấy rất xinh đẹp. (Khẳng định một sự vật)
  • 这本书很有意思。 (zhè běn shū hěn yǒu yìsi。) – Cuốn sách này rất thú vị. (Khẳng định một ý kiến)
  • 他是我的老师。 (tā shì wǒ de lǎoshī。) – Anh ấy là thầy của tôi. (Khẳng định một mối quan hệ)
 • Trợ từ phủ định:

  • 他不去上班。 (tā bù qù shàngbān。) – Anh ấy không đi làm. (Phủ định một hành động)
  • 我没有钱。 (wǒ méi yǒu qián。) – Tôi không có tiền. (Phủ định một sự vật)
  • 这本书不是我的。 (zhè běn shū bú shì wǒ de。) – Cuốn sách này không phải của tôi. (Phủ định một mối quan hệ)
  • 他不是我的老师。 (tā bú shì wǒ de lǎoshī。) – Anh ấy không phải thầy của tôi. (Phủ định một ý kiến)
 • Trợ từ tình thái:

  • 这个电影很精彩。 (zhè gè diànyǐng hěn jīngcǎi。) – Bộ phim này rất hay. (Biểu thị thái độ khen ngợi)
  • 他真聪明。 (tā zhēn cōngming。) – Anh ấy thật thông minh. (Biểu thị thái độ ngạc nhiên)
  • 这天真好。 (zhè tiān zhēn hǎo。) – Hôm nay thật đẹp. (Biểu thị thái độ yêu thích)
  • 我很难过。 (wǒ hěn nán guò。) – Tôi rất buồn. (Biểu thị thái độ buồn bã)
 • Trợ từ kết thúc câu:

  • 那就好。 (nà jiù hǎo。) – Vậy là tốt rồi. (Kết thúc câu với thái độ đồng ý)
  • 我知道了。 (wǒ zhīdao le。) – Tôi biết rồi. (Kết thúc câu với thái độ hiểu rõ)
  • 再见。 (zài jiàn。) – Tạm biệt. (Kết thúc câu với thái độ chia tay)
  • 好吧。 (hǎo ba。) – Được rồi. (Kết thúc câu với thái độ đồng ý)

Một số lưu ý bổ sung

Ngoài những lưu ý trên, người học cần lưu ý thêm một số điểm sau khi sử dụng trợ từ ngữ khí:

 • Trợ từ ngữ khí có thể được sử dụng trong văn nói và văn viết, tuy nhiên trong văn viết, trợ từ ngữ khí thường được sử dụng ít hơn.
 • Trợ từ ngữ khí có thể kết hợp với các từ khác để tạo ra những hiệu quả diễn đạt khác nhau. Ví dụ:
  • 是啊 (shì a) – Cũng đúng vậy
  • 怎么样啊 (zěnme yàng a) – Thế nào
  • 真的吗 (zhēn de ma) – Thật không?
  • 那就好啊 (nà jiù hǎo a)

Trợ từ ngữ khí là một loại hư từ quan trọng trong tiếng Trung, có chức năng bổ sung ngữ khí cho câu, thể hiện thái độ, ý kiến của người nói. Việc nắm vững cách dùng của trợ từ ngữ khí sẽ giúp người học diễn đạt câu một cách chính xác và đầy đủ ý nghĩa.

Để sử dụng trợ từ ngữ khí một cách hiệu quả, người học cần lưu ý những điểm sau:

 • Nắm vững cách dùng của từng loại trợ từ ngữ khí
 • Phân biệt cách dùng trợ từ ngữ khí trong văn nói và văn viết
 • Chú ý kết hợp trợ từ ngữ khí với các từ khác để tạo ra những hiệu quả diễn đạt khác nhau

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức đầy đủ và chi tiết về trợ từ ngữ khí trong tiếng Trung. Chúc bạn học tập tốt! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan