PHÓ TỪ CHỈ TRÌNH ĐỘ 太 (TÀI) TRONG TIẾNG TRUNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Phó từ chỉ trình độ là những từ dùng để bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ, thể hiện mức độ cao hay thấp của một đặc điểm hay trạng thái nào đó. Trong tiếng Trung, có nhiều phó từ chỉ trình độ khác nhau, nhưng trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào tìm hiểu về cách sử dụng và ý nghĩa của phó từ 太 (tài), một phó từ rất phổ biến và quan trọng, có nghĩa là “quá”, “lắm”, “rất”, “thật là”. 

1. Cách sử dụng phó từ 太 (tài) 

Phó từ 太 (tài) có thể được sử dụng theo các cách sau:

1.1. Dùng trước tính từ hoặc trạng từ

Phó từ 太 (tài) thường được sử dụng trước tính từ hoặc trạng từ để nhấn mạnh mức độ cao của chúng. Phó từ 太 (tài) thường đi kèm với 了 (le) ở cuối câu để tạo thành cấu trúc 太…了 (tài…le).

Ví dụ:

– 这件衣服太贵了,我买不起。 (Zhè jiàn yīfu tài guìle, wǒ mǎi bù qǐ.) Chiếc áo này quá đắt, tôi không mua nổi.

– 这道菜太辣了,我吃不下。 (Zhè dào cài tài làle, wǒ chī bù xià.) Món ăn này quá cay, tôi ăn không nổi.

– 他太高了,我够不着。 (Tā tài gāole, wǒ gòu bù zháo.) Anh ấy quá cao, tôi không với tới.

1.2. Dùng trước động từ

Phó từ 太 (tài) cũng có thể được sử dụng trước động từ để nhấn mạnh mức độ cao của hành động được biểu đạt. Phó từ 太 (tài) cũng thường đi kèm với 了 (le) ở cuối câu để tạo thành cấu trúc 太…了 (tài…le).

Ví dụ:

– 他太累了,他需要休息。 (Tā tài lèile, tā xūyào xiūxí.) Anh ấy quá mệt, anh ấy cần nghỉ ngơi.

– 她太聪明了,她什么都会。 (Tā tài cōngmíngle, tā shénme dōu huì.) Cô ấy quá thông minh, cô ấy biết tất cả mọi thứ.

– 这道题太难了,我做不出来。 (Zhè dào tí tài nánle, wǒ zuò bù chūlái.) Bài tập này quá khó, tôi làm không ra.

1.3. Cách kết hợp với phó từ phủ định 不

Phó từ 太 (tài) có thể kết hợp với phó từ phủ định 不 (bù) để nhấn mạnh mức độ cao của sự phủ định. Cấu trúc không có 了 (le) ở cuối câu.

Ví dụ:

– 这件衣服不太贵,我可以买。 (Zhè jiàn yīfu bù tài guì, wǒ kěyǐ mǎi.) Chiếc áo này không quá đắt, tôi có thể mua.

– 这道菜不太辣,我可以吃。 (Zhè dào cài bù tài là, wǒ kěyǐ chī.) Món ăn này không quá cay, tôi có thể ăn.

– 他不太高,我可以够着。 (Tā bù tài gāo, wǒ kěyǐ gòu zháo.) Anh ấy không quá cao, tôi có thể với tới.

1.4. Một số cách sử dụng khác 

1.4.1. Mang ý nghĩa tiêu cực hoặc bất mãn

Ví dụ:

– 今天太冷了,我不想出去。 (Jīntiān tài lěngle, wǒ bùxiǎng chūqù.) Hôm nay quá lạnh, tôi không muốn ra ngoài.

– 你说话太快了,我听不懂。 (Nǐ shuōhuà tài kuàile, wǒ tīng bù dǒng.) Bạn nói quá nhanh, tôi nghe không hiểu.

1.4.2. Mang ý nghĩa tích cực hoặc khen ngợi

Khi mang nghĩa này nó thường đi kèm với một số tính từ như 好 (hǎo), 漂亮 (piàoliang), 聪明 (cōngming)…

Ví dụ:

– 你的汉语太好了,你是怎么学的? (Nǐ de hànyǔ tài hǎole, nǐ shì zěnme xué de?) Tiếng Trung của bạn quá tốt, bạn làm sao học vậy?

– 你今天穿的衣服太漂亮了,我很喜欢。 (Nǐ jīntiān chuān de yīfu tài piàoliangle, wǒ hěn xǐhuān.) Bạn hôm nay mặc quần áo quá đẹp, tôi rất thích.

– 你太聪明了,这道题你怎么做出来的? (Nǐ tài cōngmíngle, zhè dào tí nǐ zěnme zuò chūlái de?) Bạn quá thông minh, bạn làm sao làm được câu này?

1.4.3. Mang ý nghĩa khinh thường hoặc châm biếm

Khi mang nghĩa này nó thường đi kèm với một số tính từ như 傻 (shǎ), 糟糕 (zāogāo), 无聊 (wúliáo)…

Ví dụ:

– 你太傻了,你怎么能相信他的话? (Nǐ tài shǎle, nǐ zěnme néng xiāngxìn tā de huà?) Bạn quá ngốc, bạn làm sao có thể tin lời anh ta?

– 这部电影太糟糕了,我浪费了两个小时。 (Zhè bù diànyǐng tài zāogāole, wǒ làngfèile liǎng gè xiǎoshí.) Bộ phim này quá tệ, tôi lãng phí hai tiếng đồng hồ.

– 你太无聊了,你整天就知道玩游戏。 (Nǐ tài wúliáole, nǐ zhěngtiān jiù zhīdào wán yóuxì.) Bạn quá buồn chán, bạn cả ngày chỉ biết chơi game.

2. Sự khác biệt giữa phó từ chỉ trình độ 太 và 很

Phó từ 太 (tài) và phó từ 很 (hěn) đều là phó từ chỉ mức độ, tuy nhiên có một số điểm khác biệt sau:

2.1. Mức độ biểu thị

Phó từ 太 (tài) thường được dùng để biểu thị một mức độ cao hơn bình thường, thường mang ý nghĩa tiêu cực hoặc bất mãn. Phó từ 很 (hěn) thường được dùng để biểu thị một mức độ bình thường, thường mang ý nghĩa khách quan hoặc trung lập.

Ví dụ:

– 这件衣服很贵。 (Zhè jiàn yīfu hěn guì.) Chiếc áo này rất đắt. (Khách quan)

– 这件衣服太贵了。 (Zhè jiàn yīfu tài guìle.) Chiếc áo này quá đắt. (Tiêu cực)

2.2. Sắc thái biểu cảm

Phó từ 太 (tài) thường mang sắc thái biểu cảm mạnh mẽ hơn so với phó từ 很 (hěn). Phó từ 太 (tài) có thể biểu thị sự khen ngợi, khinh thường, châm biếm, ngạc nhiên… Phó từ 很 (hěn) thường biểu thị sự bình thường, bình dị, bình tĩnh…

Ví dụ:

– 你的汉语很好。 (Nǐ de hànyǔ hěn hǎo.) Tiếng Trung của bạn rất tốt. (Bình thường)

– 你的汉语太好了。 (Nǐ de hànyǔ tài hǎole.) Tiếng Trung của bạn quá tốt. (Khen ngợi)

– 你太傻了。 (Nǐ tài shǎle.) Bạn quá ngốc. (Khinh thường)

– 你太有意思了。 (Nǐ tài yǒuyìsile.) Bạn quá thú vị. (Châm biếm)

– 你太厉害了。 (Nǐ tài lìhàile.) Bạn quá giỏi. (Ngạc nhiên)

Phó từ 太 (tài) là một phó từ chỉ trình độ rất phổ biến và quan trọng trong tiếng Trung. Người học tiếng Trung cần nắm vững cách sử dụng và ý nghĩa của phó từ này trong các hoàn cảnh khác nhau. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về phó từ 太 (tài) và cách sử dụng nó. Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


    Bài viết liên quan