CẤU TRÚC BIỂU ĐẠT SỰ TỒN TẠI TRONG TIẾNG TRUNG

Trong tiếng Trung, sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng có thể được biểu đạt bằng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Các cấu trúc này thường được sử dụng để diễn tả sự tồn tại hiện tại, sự tồn tại trong quá khứ, hoặc sự tồn tại trong tương lai.

Cấu trúc biểu đạt sự tồn tại hiện tại

Cấu trúc biểu đạt sự tồn tại hiện tại trong tiếng Trung thường sử dụng động từ 有 (yǒu) hoặc là động từ 是 (shì).

 • Cấu trúc sử dụng động từ 有 (yǒu)

Cấu trúc sử dụng động từ 有 (yǒu) có thể được sử dụng để diễn tả sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng cụ thể. Cấu trúc này thường được sử dụng với danh từ hoặc đại từ làm tân ngữ.

 • Ví dụ:
  • 桌子上有书。 (Zhuozi shang yǒu shū.) – Trên bàn có sách.
  • 他有钱。 (Tā yǒu qián.) – Anh ấy có tiền.
 • Cấu trúc sử dụng động từ 是 (shì)

Cấu trúc sử dụng động từ 是 (shì) có thể được sử dụng để diễn tả sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng trừu tượng. Cấu trúc này thường được sử dụng với danh từ hoặc đại từ làm bổ ngữ.

 • Ví dụ:
  • 这是一个房子。 (Zhè shì yīgè fángzi.) – Đây là một căn nhà.
  • 他是老师。 (Tā shì lǎoshī.) – Anh ấy là giáo viên.

Cấu trúc biểu đạt sự tồn tại trong quá khứ

Cấu trúc biểu đạt sự tồn tại trong quá khứ trong tiếng Trung thường sử dụng động từ 有 (yǒu) ở dạng quá khứ.

 • Ví dụ:
  • 昨天桌子上有书。 (Zuótiān zhuozi shang yǒu shū.) – Hôm qua trên bàn có sách.
  • 他小时候有钱。 (Tā xiǎo shíhòu yǒu qián.) – Khi còn nhỏ anh ấy có tiền.

Cấu trúc biểu đạt sự tồn tại trong tương lai

Cấu trúc biểu đạt sự tồn tại trong tương lai trong tiếng Trung thường sử dụng động từ 有 (yǒu) ở dạng tương lai.

 • Ví dụ:
  • 明天桌子上会有书。 (Míngtiān zhuozi shang huì yǒu shū.) – Ngày mai trên bàn sẽ có sách.
  • 他以后会有钱。 (Tā yǐhòu huì yǒu qián.) – Sau này anh ấy sẽ có tiền.

Cấu trúc biểu đạt sự tồn tại không xác định

Cấu trúc biểu đạt sự tồn tại không xác định trong tiếng Trung thường sử dụng động từ 有 (yǒu) ở dạng phủ định.

 • Ví dụ:
  • 桌子上没有书。 (Zhuozi shang méiyǒu shū.) – Trên bàn không có sách.
  • 他没有钱。 (Tā méiyǒu qián.) – Anh ấy không có tiền.
 • Cấu trúc sử dụng động từ 在 (zài)

Cấu trúc sử dụng động từ 在 (zài) có thể được sử dụng để diễn tả sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng ở một địa điểm cụ thể.

 • Ví dụ:
  • 书在桌子上。 (Shū zài zhuozi shang.) – Sách ở trên bàn.
  • 他在家里。 (Tā zài jiāli.) – Anh ấy ở nhà.
 • Cấu trúc sử dụng động từ 存在 (cún zài)

Cấu trúc sử dụng động từ 存在 (cún zài) có thể được sử dụng để diễn tả sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng một cách trừu tượng.

 • Ví dụ:
  • 爱存在于每个人的心中。 (Ài cúnzài zài měi ge rén de xīnzhong.) – Tình yêu tồn tại trong trái tim của mỗi người.
  • 自由存在于每个人的灵魂中。 (Ziyóu cúnzài zài měi ge rén de línghún zhōng.) – Tự do tồn tại trong linh hồn của mỗi người.
 • Cấu trúc sử dụng động từ 发生 (fā shēng)

Cấu trúc sử dụng động từ 发生 (fā shēng) có thể được sử dụng để diễn tả sự tồn tại của một sự kiện hoặc một hiện tượng.

 • Ví dụ:
  • 地震发生了。 (Dìzhèn fā shēng le.) – Động đất đã xảy ra.
  • 战争发生了。 (Zhànzhēng fā shēng le.) – Chiến tranh đã xảy ra.

 

 • Cấu trúc sử dụng động từ 存在着 (cún zài zhe)

Cấu trúc sử dụng động từ 存在着 (cún zài zhe) có thể được sử dụng để diễn tả sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng một cách nhấn mạnh.

 • Ví dụ:
  • 爱存在着。 (Ài cúnzài zhe.) – Tình yêu tồn tại.
  • 自由存在着。 (Ziyóu cúnzài zhe.) – Tự do tồn tại.

Ngoài ra, trong tiếng Trung còn có một số cấu trúc biểu đạt sự tồn tại khác, chẳng hạn như:

 • Cấu trúc sử dụng động từ 有没有 (yǒu méiyǒu)

Cấu trúc này được sử dụng để hỏi về sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng.

 • Ví dụ:
  • 你家里有没有书? (Nǐ jiālǐ yǒu méiyǒu shū?) – Nhà bạn có sách không?
  • 他有没有钱? (Tā yǒu méiyǒu qián?) – Anh ấy có tiền không?
 • Cấu trúc sử dụng động từ 是否 (shìfǒu)

Cấu trúc này cũng được sử dụng để hỏi về sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng.

 • Ví dụ:
  • 桌子上是否有书? (Zhuozi shang shìfǒu yǒu shū?) – Trên bàn có sách không?
  • 他是否有钱? (Tā shìfǒu yǒu qián?) – Anh ấy có tiền không?
 • Cấu trúc sử dụng động từ 存在 (cún zài) ở dạng phủ định

Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả sự không tồn tại của một sự vật, hiện tượng.

 • Ví dụ:
  • 桌子上没有书。 (Zhuozi shang méiyǒu shū.) – Trên bàn không có sách.
  • 他没有钱。 (Tā méiyǒu qián.) – Anh ấy không có tiền.

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc biểu đạt sự tồn tại

Khi sử dụng cấu trúc biểu đạt sự tồn tại trong tiếng Trung, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Thông thường, động từ 有 (yǒu) được sử dụng để diễn tả sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng cụ thể. Động từ 是 (shì) được sử dụng để diễn tả sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng trừu tượng.
 • Trong một số trường hợp, động từ 是 (shì) cũng có thể được sử dụng để diễn tả sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng cụ thể.
 • Cấu trúc biểu đạt sự tồn tại có thể được sử dụng với các bổ ngữ khác nhau để diễn tả các ý nghĩa cụ thể.
 • **Cấu trúc biểu đạt sự tồn tại không xác định thường được sử dụng để diễn tả sự không chắc chắn hoặc sự nghi ngờ về sự tồn tại của một sự vật,

Hi vọng các bạn thích bài viết này và hẹn gặp lại trong những bài viết sau nhé! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan