Giảng viên Bùi Thanh Thắm

Học vị:

  • Tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc
  • Tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học ngoại ngữ Huế hệ đại học

Tính cách: trách nhiệm với công việc, nhiệt tình, gẫn gũi.

Cô Thắm trong mắt học sinh: “Chất lượng ạ, cô Thắm rất chu đáo để ý đến từng bạn học sinh, chỉnh sửa phát âm thường xuyên và luôn nghĩ cách giúp các bạn trong lúc cùng tiến bộ”