Đội ngũ đào tạo

Giảng viên Dương Thị Bích Hằng

Cô Dương Thị Bích Hằng - Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Ngôn ngữ và Văn...

Giảng viên Mã Thị Trang

Cô Mã Thị Trang - Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa...

Giảng viên Bùi Thanh Thắm

Cô Bùi Thanh Thắm - Tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Dân tộc Trung...

Giảng viên Hoàng Tâm

– Thạc sĩ Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh – Học bổng toàn...

Giảng viên Đào Mai

Cô Đào Mai - Tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành quản lý học tại học...

Giám đốc học thuật Phạm Viết Nhật

Thầy Phạm Viết Nhật - Fouder của Trung Tâm Học Tiếng Trung Quốc Mỗi Ngày....

Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Hàm

Cố vấn Chuyên môn cấp cao PGS.TS Phạm Ngọc Hàm - Đại học Ngoại ngữ...