KHÁM PHÁ KHU TỰ TRỊ CỦA TRUNG QUỐC

Trung Quốc là một quốc gia đa sắc tộc với hơn 55 dân tộc thiểu...

TÌM HIỂU VỀ 7 NHÀ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI CỦA TRUNG QUỐC

Bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 7 nhà tư tưởng vĩ đại...

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM CÓ THẬT TRONG TIỂU THUYẾT KIM DUNG

Ngoài nội dung hấp dẫn, những địa danh được nhắc đến trong tiểu thuyết Kim...

TẾT NGUYÊN TIÊU Ở TRUNG QUỐC CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

Tết Nguyên Tiêu ở Trung Quốc là một lễ hội truyền thống lớn, được tổ...

TÌM HIỂU VỀ NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN CỦA TRUNG QUỐC

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền...

PHONG TỤC DÁN CHỮ “PHÚC” NGƯỢC CỦA TRUNG QUỐC

Phong tục dán chữ Phúc ngược của người Trung Quốc là một phong tục truyền...

TRUNG HOA TỨ ĐẠI PHÁT MINH

Tứ đại phát minh của Trung Hoa là bốn phát minh quan trọng của người...

Trung Hoa Tứ Đại Danh Tác 

Tứ đại danh tác Trung Hoa là bốn tác phẩm văn học cổ điển được...

BÁT ĐẠI TRƯỜNG PHÁI ẨM THỰC TRUNG HOA

Ẩm thực Trung Hoa được chia thành tám trường phái chính, mỗi trường phái có...

TÌM HIỂU VỀ NGUỒN GỐC 12 CON GIÁP TRUNG QUỐC

12 con giáp Trung Quốc là một hệ thống tính tuổi dựa trên chu kỳ...