PHƯƠNG PHÁP HỌC NGỮ TRỊ TIẾNG TRUNG

Bên cạnh các phương pháp giảng dạy tiếng Trung được sử dụng từ lâu như bản đồ từ vựng Mindmap Chinese, Hệ thống Hoa Ngữ – Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày áp dụng phương pháp xác định “Yếu tố ngữ trị” trong quá trình giảng dạy. Khi nắm chắc phương pháp xác định ngữ trị, tham tố cùng với trật tự từ trong câu thì học viên sẽ rất dễ dàng đơn giản hóa được các công thức ngữ pháp, giao tiếp không bị rườm rà, đúng trọng tâm và đặc biệt tránh sai sót khi đặt câu.

 

Trước hết để nắm được phương pháp xác định ngữ trị trong ngôn ngữ học chúng ta cần tìm hiểu một vài khái niệm cơ bản dưới đây: NGỮ TRỊ, ĐỘNG TỪ NGỮ TRỊ VÀ THAM TỐ

Ngữ trị là gì? 

Là thành tố trung tâm tham gia vào cấu tạo thành phần câu tạo ra ý nghĩa cốt lõi của câu. Yếu tố ngữ trị có thể là động từ hoặc tính từ tùy thuộc nhận hình thức nhận diện của người nghiên cứu phát triển và ứng dụng.

Động từ ngữ trị là gì ?

Là thành tố trung tâm, là yếu tố hình thái không thể lược bỏ trong câu, động từ ngữ trị chính là thành phần cốt lõi tạo ra ý nghĩa của câu. Tuy nhiên, trong một câu có thể có nhiều động từ ngữ trị cùng xuất hiện.

VD: 我去食堂吃饭。Tôi đi nhà ăn ăn cơm
Ở ví dụ trên có hai động từ ngữ trị cùng xuất hiện: 去 (đi) và 吃 (ăn) nhưng động từ ngữ trị chính biểu thị yếu tố hình thái phải là 吃(饭): ăn (cơm).

Tham tố là gì ?

Là những yếu tố tham gia hỗ trợ cho yếu tố trung tâm, có thể đứng trước hoặc sau yếu tố trung tâm.

Kết cấu chung của động từ ngữ trị

Tham tố phụ trước

Động từ ngữ trị

Tham tố phụ sau

Phó từ, trợ từ, danh từ, động từ, số từ, giới từ, liên từ

V

Bổ ngữ, trợ từ, tân ngữ

VD1: 我很喜欢你给我讲的故事。

VD2室内的空气因此轻松很多

VD3: 昨天晚上我跟朋友的朋友一起去商店买了三本汉语书。(Phân tích thành phần câu đơn giản)
昨天晚上:trạng ngữ (danh từ chỉ thời gian)
我: S (danh từ chỉ người)
跟:giới từ
(朋友-định ngữ)的(朋友- trung tâm ngữ: tân ngữ (O)

一起: phó từ

去:động từ ngữ trị 1

商店: danh từ địa điểm (O1)

买: động từ ngữ trị chính

了: trợ từ động thái (tham tố phụ sau)

三本: số từ + lượng từ

汉语书:O2

 

Tựu chung, phương pháp xác định ngữ trị giúp đơn giản hóa công thức cố định điển hình hoặc mô hình hóa cấu trúc trong ngôn ngữ đơn lập mà ở đó hư từ và trật từ từ là phương tiện để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp từ đó tạo ra sơ đồ tư duy thành phần câu giúp học sinh nắm chắc cách thức tạo câu trong tiếng Trung cũng như bản chất cốt lõi cơ bản của câu tiếng Trung từ đó sẽ không còn hiện tượng học mò, học bồi, học không hiểu bản chất. Để làm được điều đó, Hội đồng học thuật Hệ thống Hoa Ngữ – Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày luôn đào tạo giáo viên có chuyên môn tốt và đặc biệt là có lý luận ngôn ngữ học để có thể mang đến những giờ học hiệu quả cho học viên.

Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không đến với Hệ thống Hoa Ngữ – Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày để được trải nghiệm những giờ học tiếng Trung chất lượng cao tại đây?

 

Nguồn tham khảo từ bài viết của Nhật Phạm ( Giám đốc học thuật)


    Bài viết liên quan