TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ

Để học tốt ngoại ngữ một cách khoa học và bài bản – đặc biệt là tiếng Trung – thì chúng ta cần phải hiểu được bản chất ngôn ngữ chúng ta đang học và ngôn ngữ mẹ đẻ. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được các khái niệm cần thiết khi học ngoại ngữ bằng phương pháp đối chiếu loại hình ngôn ngữ đơn lập (ở đây là tiếng Trung  tiếng Việt).

Khái niệm loại hình ngôn ngữ

Phân loại các ngôn ngữ theo quan hệ loại hình là cách phân loại ngôn ngữ theo cấu trúc và chức năng của chúng. Kết quả phân loại cho ta những loại hình ngôn ngữ. Loại hình ngôn ngữ là tổng thể của những đặc điểm hoặc thuộc tính về cấu trúc và chức năng vốn có của các ngôn ngữ thuộc nhóm đó, phân biệt nhóm đó với các nhóm ngôn ngữ khác.

Trong mỗi ngôn ngữ có thể thấy thấy ba nhóm thuộc tính:  phổ quát, riêng biệt loại hình.

Phân loại loại hình ngôn ngữ:

Căn cứ vào những thuộc tính loại hình người ta chia các ngôn ngữ thế giới thành các nhóm loại hình khác nhau.

  • Loại hình ngôn ngữ đơn lập
  • Loại hình ngôn ngữ chắp dính
  • Loại hình ngôn ngữ hoà kết
  • Loại hình ngôn ngữ đa tổng hợp

Trong đó, tiếng Trung và tiếng Việt là 2 ngôn ngữ tiêu biểu cho loại hình ngôn ngữ đơn lập. Do vậy chúng ta cùng nhau điểm sơ qua đặc điểm chính của loại hình ngôn ngữ này nhé:

  • Từ không biến đổi hình thái.

Ví dụ: 我昨天去图书馆看书。

   我今天去超市买东西。

  • Quan hệ ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị chủ yếu bằng hư từ và trật tự từ.

Ví dụ:

– Dùng hư từ: 吃 – 会吃/ 吃了/  在吃呢

– Trật tự từ:

去过 – 过去

昨天的我 – 我的昨天

我要和他在一起 – 他要和我在一起 

  • Tính phân tiết   (Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp)
  • Những từ có ý nghĩa đối tượng, tính chất, hành động… không phân biệt với nhau về mặt cấu trúc. Tất cả đều được diễn đạt bằng các từ không biến đổi. 

我喜欢跑步。Tôi thích  môn chạy bộ. (môn thể thao)

跑步对身体很好。Chạy bộ rất tốt cho sức khỏe. (hành động chạy bộ)

Ở Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày, người học sẽ có cơ hội được giáo viên giúp chỉ ra những tương quan về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa giữa tiếng Trung và tiếng Việt một cách dễ hiểu nhất. Việc chỉ ra những phạm trù chung và riêng trong đối chiếu ngôn ngữ khiến bài học trở nên dễ dàng hơn bởi những điểm giống nhau giữa 2 ngôn ngữ. Và đương nhiên là tăng hứng thú cho người học khi tiếp xúc với thứ tiếng Trung.

Tham khảo thêm các Khóa học tiếng Trung tại Hệ thống Hoa ngữ Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày: 

 


    Bài viết liên quan