VỊ NGỮ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO TRONG TIẾNG TRUNG

Lời mở đầu

Trong tiếng Trung, vị ngữ là một thành phần quan trọng của câu, có chức năng diễn tả trạng thái, tính chất, hoạt động của chủ ngữ. Vị ngữ có thể là một từ, một cụm từ, hoặc một cụm chủ vị.

Phân loại vị ngữ trong tiếng Trung

Vị ngữ trong tiếng Trung được chia thành ba loại chính:

 • Vị ngữ danh từ
 • Vị ngữ tính từ
 • Vị ngữ động từ

Vị ngữ danh từ

Vị ngữ danh từ là vị ngữ được cấu tạo bởi một danh từ hoặc một cụm danh từ. Vị ngữ danh từ diễn tả trạng thái, tính chất, hoạt động của chủ ngữ một cách cụ thể, trực tiếp.

Ví dụ:

 • 他是老师。 (Tā shì lǎoshī.) Anh ấy là giáo viên.
 • 这本书很有趣。 (Zhè běn shū hěn yǒuqù.) Cuốn sách này rất thú vị.
 • 他们在看电影。 (Tāmen zài kàn diànyǐng.) Họ đang xem phim.

Vị ngữ tính từ

Vị ngữ tính từ là vị ngữ được cấu tạo bởi một tính từ hoặc một cụm tính từ. Vị ngữ tính từ diễn tả trạng thái, tính chất của chủ ngữ một cách trừu tượng, không cụ thể.

Ví dụ:

 • 她很漂亮。 (Tā hěn piàoliang.) Cô ấy rất xinh đẹp.
 • 这件衣服很贵。 (Zhè jiàn yīfu hěn guì.) Cái áo này rất đắt.
 • 这件事很重要。 (Zhè jiàn shì hěn zhòngyào.) Vấn đề này rất quan trọng.

Vị ngữ động từ

Vị ngữ động từ là vị ngữ được cấu tạo bởi một động từ hoặc một cụm động từ. Vị ngữ động từ diễn tả hoạt động của chủ ngữ.

Ví dụ:

 • 他走了。 (Tā zǒu le.) Anh ấy đi rồi.
 • 她说话。 (Tā shuōhuà.) Cô ấy nói chuyện.
 • 他们吃饭了。 (Tāmen chīfàn le.) Họ đã ăn cơm rồi.

Cấu trúc của vị ngữ trong tiếng Trung

Cấu trúc của vị ngữ trong tiếng Trung có thể là:

 • Một từ
 • Một cụm từ
 • Một cụm chủ vị

Ví dụ:

 • 他是老师。 (Tā shì lǎoshī.) (một từ)
 • 这本书很有趣。 (Zhè běn shū hěn yǒuqù.) (một cụm từ)
 • 他们在看电影。 (Tāmen zài kàn diànyǐng.) (một cụm chủ vị)

Cách dùng vị ngữ trong tiếng Trung

Vị ngữ trong tiếng Trung có thể được dùng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu, tùy theo ý nghĩa của câu.

Vị ngữ đứng ở đầu câu

Vị ngữ đứng ở đầu câu thường được dùng để nhấn mạnh trạng thái, tính chất, hoạt động của chủ ngữ.

Ví dụ:

 • 老师是她。 (Lǎoshī shì tā.) (Cô ấy là giáo viên.)
 • 很高兴见到你。 (Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ.) (Rất vui được gặp bạn.)
 • 在看电影。 (Zài kàn diànyǐng.) (Đang xem phim.)

Vị ngữ đứng ở giữa câu

Vị ngữ đứng ở giữa câu thường được dùng để bổ sung thông tin cho chủ ngữ hoặc để diễn tả trạng thái, tính chất, hoạt động của chủ ngữ một cách rõ ràng, cụ thể hơn.

Ví dụ:

 • 他是个老师。 (Tā shì gè lǎoshī.) (Anh ấy là một giáo viên.)
 • 她今天很高兴。 (Tā jīntiān hěn gāoxìng.) (Cô ấy hôm nay rất vui mừng.)
 • 他们正在看电影。 (Tāmen zhèn zài kàn diànyǐng.) (Họ đang xem phim.)

Vị ngữ đứng ở cuối câu

Vị ngữ đứng ở cuối câu thường được dùng để kết thúc câu, diễn tả trạng thái, tính chất, hoạt động của chủ ngữ một cách tự nhiên, không nhấn mạnh.

Ví dụ:

 • 她是老师。 (Tā shì lǎoshī.) (Cô ấy là giáo viên.)
 • 他很高兴。 (Tā hěn gāoxìng.) (Anh ấy rất vui mừng.)
 • 他们在看电影。 (Tāmen zài kàn diànyǐng.) (Họ đang xem phim.)

Một số lưu ý khi sử dụng vị ngữ trong tiếng Trung

 • Không nên sử dụng vị ngữ quá dài, gây khó hiểu cho người đọc.
 • Cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng vị ngữ để đảm bảo ý nghĩa của câu.

Ví dụ về vị ngữ trong tiếng Trung

Dưới đây là một số ví dụ về vị ngữ trong tiếng Trung:

 • Vị ngữ danh từ:
  • 他是老师。 (Tā shì lǎoshī.) (Anh ấy là giáo viên.)
  • 这本书是我的。 (Zhè běn shū shì wǒ de.) (Cuốn sách này là của tôi.)
  • 他们是朋友。 (Tāmen shì péngyou.) (Họ là bạn bè.)
 • Vị ngữ tính từ:
  • 她很漂亮。 (Tā hěn piàoliang.) (Cô ấy rất xinh đẹp.)
  • 这件衣服很贵。 (Zhè jiàn yīfu hěn guì.) (Cái áo này rất đắt.)
  • 这件事很重要。 (Zhè jiàn shì hěn zhòngyào.) (Vấn đề này rất quan trọng.)
 • Vị ngữ động từ:
  • 他走了。 (Tā zǒu le.) (Anh ấy đi rồi.)
  • 她说话。 (Tā shuōhuà.) (Cô ấy nói chuyện.)
  • 他们吃饭了。 (Tāmen chīfàn le.) (Họ đã ăn cơm rồi.)

Câu hỏi thường gặp về vị ngữ trong tiếng Trung:

Làm thế nào để phân biệt giữa vị ngữ danh từ và vị ngữ tính từ?

 • Vị ngữ danh từ diễn tả trạng thái, tính chất, hoạt động của chủ ngữ một cách cụ thể, trực tiếp, trong khi vị ngữ tính từ diễn tả trạng thái, tính chất của chủ ngữ một cách trừu tượng, không cụ thể. Ví dụ:
  • 他是老师。 (Tā shì lǎoshī.) (Anh ấy là giáo viên.) – Vị ngữ danh từ
  • 她很漂亮。 (Tā hěn piàoliang.) (Cô ấy rất xinh đẹp.) – Vị ngữ tính từ

Làm thế nào để sử dụng vị ngữ động từ trong tiếng Trung?

 • Vị ngữ động từ diễn tả hoạt động của chủ ngữ. Khi sử dụng vị ngữ động từ, cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng để đảm bảo ý nghĩa của câu. Ví dụ:
  • 他走了。 (Tā zǒu le.) (Anh ấy đi rồi.)
  • 她说话。 (Tā shuōhuà.) (Cô ấy nói chuyện.)
 • Làm thế nào để sử dụng vị ngữ trong tiếng Trung một cách tự nhiên?
 • Để sử dụng vị ngữ trong tiếng Trung một cách tự nhiên, cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng vị ngữ. Ví dụ:
  • 她是老师。

Ví dụ:

 • 她是老师。 (Tā shì lǎoshī.) (Cô ấy là giáo viên.)
 • 他很高兴。 (Tā hěn gāoxìng.) (Anh ấy rất vui mừng.)
 • 他们在看电影。 (Tāmen zài kàn diànyǐng.) (Họ đang xem phim.)

Một số lưu ý khi sử dụng vị ngữ trong tiếng Trung

 • Không nên sử dụng vị ngữ quá dài, gây khó hiểu cho người đọc.
 • Cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng vị ngữ để đảm bảo ý nghĩa của câu.
 • Trong tiếng Trung, vị ngữ động từ thường đứng ở đầu câu để nhấn mạnh hoạt động của chủ ngữ.
 • Vị ngữ danh từ hoặc tính từ thường đứng ở cuối câu để kết thúc câu.
 • Vị ngữ có thể đứng ở giữa câu để bổ sung thông tin cho chủ ngữ hoặc để diễn tả trạng thái, tính chất, hoạt động của chủ ngữ một cách rõ ràng, cụ thể hơn.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp đủ cho các bạn kiến thức về tầm quan trọng của vị ngữ trong tiếng Trung. Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan