TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG TRUNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Trạng ngữ là một thành phần phụ của câu, bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng ngữ khác. Trạng ngữ thường được dùng để biểu thị thời gian, địa điểm, phương thức, mục đích, nguyên nhân, kết quả, mức độ,… của hành động, trạng thái được diễn đạt trong câu.

Nội dung chính

Cách xác định trạng ngữ trong tiếng Trung

Để xác định trạng ngữ trong tiếng Trung, có thể dựa vào các cách sau:

 • Xác định đối tượng bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng ngữ khác:

Ví dụ:

 • 他明天去北京**。 (Tā míng tiān qù Běijīng**.) (Anh ấy mai đi Bắc Kinh.)

Trong câu này, “明天” (míng tiān) bổ sung ý nghĩa cho động từ “去” (qù), nên là trạng ngữ chỉ thời gian.

 • Xác định đối tượng được đề cập đến trong câu:

Ví dụ:

 • 我在书房学习**。 (Wǒ** zài** shū fáng** xué xí**.) (Tôi đang học ở phòng sách.)

Trong câu này, “书房” (shū fáng) là nơi diễn ra hành động “学习” (xué xí), nên là trạng ngữ chỉ địa điểm.

 • Xác định đối tượng được bổ sung ý nghĩa cho bởi bổ ngữ:

Ví dụ:

 • 我买了一本新书。 (Wǒ** mǎi le** yī běn** xīn** shū**.) (Tôi mua một cuốn sách mới.)

Trong câu này, “新” (xīn) bổ sung ý nghĩa cho bổ ngữ “一本书” (yī běn shū), nên là trạng ngữ chỉ mức độ.

Các loại trạng ngữ trong tiếng Trung

Trạng ngữ trong tiếng Trung được chia thành các loại chính sau:

 • Trạng ngữ chỉ thời gian: biểu thị thời gian diễn ra của hành động, trạng thái được diễn đạt trong câu.

Ví dụ:

 • 他明天去北京**。 (Tā míng tiān qù Běijīng**.) (Anh ấy mai đi Bắc Kinh.)
 • 她昨天看了电影。 (Tā** zuó tiān** kàn le** diànyǐng**.) (Cô ấy hôm qua xem phim.)
 • 我们每天都锻炼身体。 (Wǒ men** měi tiān** dōu** duàn liàn** shēn tǐ**.) (Chúng tôi ngày nào cũng tập thể dục.)
 • Trạng ngữ chỉ địa điểm: biểu thị địa điểm diễn ra của hành động, trạng thái được diễn đạt trong câu.

Ví dụ:

 • 我在书房学习**。 (Wǒ** zài** shū fáng** xué xí**.) (Tôi đang học ở phòng sách.)
 • 他们在教室上课**。 (Tāmen** zài** jiào shì** shang kè**.) (Họ đang học ở lớp.)
 • 我们在中国旅游**。 (Wǒ men** zài** zhōng guó** lǚ yóu**.) (Chúng tôi đang du lịch ở Trung Quốc.)
 • Trạng ngữ chỉ phương thức: biểu thị phương thức diễn ra của hành động, trạng thái được diễn đạt trong câu.

Ví dụ:

 • 她轻轻地走了。 (Tā** qīng qīng** de** zǒu** le**.) (Cô ấy đi nhẹ nhàng.)
 • 他用手写字。 (Tā** yòng** shǒu** xiě** zì**.) (Anh ấy viết chữ bằng tay.)
 • 我们一起唱歌。 (Wǒ men** yī qǐ** chàng gē**.) (Chúng tôi cùng nhau hát.)
 • Trạng ngữ chỉ mục đích: biểu thị mục đích của hành động, trạng thái được diễn đạt trong câu.

Ví dụ:

 • 他去银行取钱**。 (Tā** qù** yínháng** qǔ qián**.) (Anh ấy đi ngân hàng rút tiền.)
 • 她学习汉语为了去中国**。 (Tā** xué xí** hànyǔ** wèi le** qù** zhōng guó**.) (Cô ấy học tiếng Trung để đi Trung Quốc.)
 • 我们努力工作是为了让生活变得更好**。 (Wǒ men** nǔ lì** gōng zuò** wèi le** ràng** shēng huó** biàn dé** gèng hǎo**.) (Chúng tôi nỗ lực làm việc để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.)
 • Trạng ngữ chỉ nguyên nhân: biểu thị nguyên nhân của hành động, trạng thái được diễn đạt trong câu.

Ví dụ:

 • 他因为生病所以不能去上班**。 (Tā** yīn wéi** shēng bìng** suǒ yǐ** bù néng** qù shàng bān**.) (Anh ấy vì ốm nên không thể đi làm.)
 • 她因为爱他所以才嫁给他**。 (Tā** yīn wéi** ài** tā** suǒ yǐ** cái** jià gěi** tā**.) (Cô ấy vì yêu anh ấy nên mới lấy anh ấy.)
 • 我们因为努力所以取得了成功。 (Wǒ men** yīn wéi** nǔ lì** suǒ yǐ** qǔ dé** le** chéng gōng**.) (Chúng tôi vì nỗ lực nên đã đạt được thành công.)
 • Trạng ngữ chỉ kết quả: biểu thị kết quả của hành động, trạng thái được diễn đạt trong câu.

Ví dụ:

 • 他考试考了第一名。 (Tā** kǎo shì** kǎo** le** dì yī míng**.) (Anh ấy thi đỗ thủ khoa.)
 • 她工作很努力,工资也很高。 (Tā** gōng zuò** hěn nǔ lì**,** gōng zhí** yě** hěn gāo**.) (Cô ấy làm việc rất chăm chỉ, lương cũng rất cao.)
 • 我们一起努力,生活会越来越好。 (Wǒ men** yī qǐ** nǔ lì**,** shēng huó** huì** yuè lái yuè hǎo**.) (Chúng ta cùng nhau nỗ lực, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.)
 • Trạng ngữ chỉ mức độ: biểu thị mức độ của hành động, trạng thái được diễn đạt trong câu.

Ví dụ:

 • 他很喜欢中国**。 (Tā** hěn** xihuan** zhōng guó**.) (Anh ấy rất thích Trung Quốc.)
 • 她唱歌唱得很好**。 (Tā** chàng gē** chàng dé** hěn hǎo**.) (Cô ấy hát rất hay.)
 • 我们一起努力,一定能成功。 (Wǒ men** yī qǐ** nǔ lì**,** yī dìng** néng** chéng gōng**.) (Chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhất định sẽ thành công.)

Cách sử dụng trạng ngữ trong tiếng Trung

Trạng ngữ trong tiếng Trung thường đứng trước động từ, tính từ hoặc trạng ngữ khác mà chúng bổ sung ý nghĩa cho. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp trạng ngữ đứng sau vị ngữ để nhấn mạnh ý nghĩa của trạng ngữ.

Ví dụ:

 • 她明天去北京**。 (Tā** míng tiān** qù Běijīng**.) (Cô ấy mai đi Bắc Kinh.)

Một số lưu ý khi sử dụng trạng ngữ trong tiếng Trung

 • Cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng trạng ngữ để đảm bảo ý nghĩa của câu. Ví dụ, trong câu “他明天去北京。” (Tā** míng tiān** qù Běijīng**.) (Anh ấy mai đi Bắc Kinh.), trạng ngữ “明天” (míng tiān) bổ sung ý nghĩa về thời gian cho động từ “去” (qù), nên được đặt trước động từ. Tuy nhiên, trong câu “她在北京学习。” (Tā** zài** Běijīng** xué xí**.) (Cô ấy đang học ở Bắc Kinh.), trạng ngữ “北京” (Běijīng) bổ sung ý nghĩa về địa điểm cho động từ “学习” (xué xí), nên có thể được đặt sau động từ để nhấn mạnh ý nghĩa về địa điểm.
 • Không nên sử dụng quá nhiều trạng ngữ trong một câu, vì sẽ khiến câu trở nên rưm rà, khó hiểu. Ví dụ, câu “他明天在北京的图书馆****用英文读书**。” (Tā** míng tiān** zài** Běijīng** de** tú shū guǎn**** yòng** yīngyǔ** dú** shū**.) (Anh ấy mai ở thư viện Bắc Kinh đọc sách tiếng Anh.) có quá nhiều trạng ngữ, khiến câu trở nên khó hiểu. Câu này có thể được viết lại thành “他明天在北京的图书馆用英文****读书**。” (Tā** míng tiān** zài** Běijīng** de** tú shū guǎn**** yòng** yīngyǔ**** dú** shū**.) (Anh ấy mai ở thư viện Bắc Kinh đọc sách tiếng Anh.) để câu trở nên gọn gàng hơn.

Câu hỏi thường gặp về trạng ngữ trong tiếng Trung

 • Làm thế nào để phân biệt giữa trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ địa điểm?

Trạng ngữ chỉ thời gian thường biểu thị thời gian diễn ra của hành động, trạng thái, trong khi trạng ngữ chỉ địa điểm thường biểu thị địa điểm diễn ra của hành động, trạng thái.

Ví dụ:

 • 她明天去北京**。 (Tā** míng tiān** qù Běijīng**.) (Cô ấy mai đi Bắc Kinh.) – Trạng ngữ “明天” (míng tiān) bổ sung ý nghĩa về thời gian cho động từ “去” (qù), nên là trạng ngữ chỉ thời gian.
 • 她在北京上学。 (Tā** zài** Běijīng** shàng xué.) (Cô ấy đang học ở Bắc Kinh.) – Trạng ngữ “北京” (Běijīng) bổ sung ý nghĩa về địa điểm cho động từ “上学” (shàng xué), nên là trạng ngữ chỉ địa điểm.

Ngoài ra, trạng ngữ chỉ thời gian thường có thể được thay thế bằng các từ như “昨天” (zuó tiān), “今天” (jīn tiān), “明天” (míng tiān), “以后” (yǐ hòu), “以前” (yǐ qián), “经常” (jīng cháng), “有时” (yǒu shí), “每当” (měi dāng),… Trạng ngữ chỉ địa điểm thường có thể được thay thế bằng các từ như “这里” (zhè lǐ), “那里” (nà lǐ), “前面” (qián miàn), “后面” (hòu miàn), “上边” (shàng biān), “下边” (xià biān), “里面” (lǐ miàn), “外面” (wài miàn),…

 • Làm thế nào để phân biệt giữa trạng ngữ chỉ mục đích và trạng ngữ chỉ nguyên nhân?

Trạng ngữ chỉ mục đích thường biểu thị mục đích của hành động, trạng thái, trong khi trạng ngữ chỉ nguyên nhân thường biểu thị nguyên nhân của hành động, trạng thái.

Ví dụ:

 • 他去银行取钱**。 (Tā** qù** yínháng** qǔ qián**.)

Trạng ngữ là một thành phần quan trọng trong câu tiếng Trung, giúp làm rõ ý nghĩa của câu. Việc hiểu rõ về các loại trạng ngữ và cách sử dụng trạng ngữ sẽ giúp bạn nói và viết tiếng Trung một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng trạng ngữ trong tiếng Trung:

 • Cần xác định rõ loại trạng ngữ và ý nghĩa của trạng ngữ để sử dụng cho phù hợp.
 • Cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng trạng ngữ để đảm bảo ý nghĩa của câu.
 • Không nên sử dụng quá nhiều trạng ngữ trong một câu, vì sẽ khiến câu trở nên rưm rà, khó hiểu.

Bằng cách nắm vững những kiến thức về trạng ngữ trong tiếng Trung, bạn sẽ có thể sử dụng trạng ngữ một cách thành thạo và hiệu quả hơn. Chúc bạn học tập tốt! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan