TÌM HIỂU MỘT SỐ THÀNH NGỮ TIẾNG TRUNG THÔNG DỤNG – P1

Thành ngữ tiếng Trung có hình thức kết cấu cố định, dùng để biểu đạt ý nghĩ, hoặc kinh nghiệm cuộc sống đã được đúc kết lại.
Do đó việc học thành ngữ tiếng Trung không chỉ giúp chúng ta biểu đạt tốt hơn, làm đề thi viết cao điểm hơn mà quan trọng nhất chính là có thể hiểu rõ hơn về văn hóa, tư tưởng và con người Trung Quốc.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng Trung nha!

 

 


    Bài viết liên quan