HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỦ NGỮ CHUẨN NHẤT

Chủ ngữ là một thành phần quan trọng của câu, là người, vật, hiện tượng, khái niệm,… làm chủ sự việc được diễn đạt trong câu. Chủ ngữ trong tiếng Trung có thể là một từ, một cụm từ hoặc một cụm chủ vị.

Cách xác định chủ ngữ trong tiếng Trung

Để xác định chủ ngữ trong tiếng Trung, có thể dựa vào các cách sau:

 • Xác định đối tượng thực hiện hành động, trạng thái được biểu thị bởi vị ngữ:

Ví dụ:

 • 我吃苹果。 (Wǒ chī píngguǒ.) (Tôi ăn táo.)
 • 她看书。 (Tā kàn shū.) (Cô ấy đọc sách.)
 • Xác định đối tượng được bổ sung ý nghĩa cho bởi bổ ngữ:

Ví dụ:

 • 我买了一本书。 (Wǒ mǎi le yī běn shū.) (Tôi mua một cuốn sách.)
 • 她看见了他。 (Tā kàn jiàn le tā.) (Cô ấy nhìn thấy anh ấy.)
 • Xác định đối tượng được đề cập đến trong câu:

Ví dụ:

 • 我喜欢她。 (Wǒ xihuan tā.) (Tôi thích cô ấy.)
 • 她是老师。 (Tā shì lǎoshī.) (Cô ấy là giáo viên.)

Các loại chủ ngữ trong tiếng Trung

Chủ ngữ trong tiếng Trung được chia thành hai loại chính:

 • Chủ ngữ trực tiếp
 • Chủ ngữ gián tiếp

Chủ ngữ trực tiếp

Chủ ngữ trực tiếp là chủ ngữ chịu tác động trực tiếp của hành động, trạng thái được biểu thị bởi vị ngữ. Chủ ngữ trực tiếp thường đứng trước vị ngữ và không cần dùng giới từ.

Ví dụ:

 • 我吃苹果。 (Wǒ chī píngguǒ.) (Tôi ăn táo.)
 • 她看书。 (Tā kàn shū.) (Cô ấy đọc sách.)

Chủ ngữ gián tiếp

Chủ ngữ gián tiếp là chủ ngữ chịu tác động gián tiếp của hành động, trạng thái được biểu thị bởi vị ngữ. Chủ ngữ gián tiếp thường đứng sau vị ngữ và dùng giới từ.

Ví dụ:

 • 我给她买了书。 (Wǒ gěi tā mǎi le shū.) (Tôi mua sách cho cô ấy.)
 • 她跟他谈话**。 (Tā gēn tā tán huà**.) (Cô ấy nói chuyện với anh ấy.)

Cách sử dụng chủ ngữ trong tiếng Trung

Chủ ngữ trong tiếng Trung thường đứng trước vị ngữ và không cần dùng giới từ. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp chủ ngữ đứng sau vị ngữ để nhấn mạnh ý nghĩa của chủ ngữ.

Ví dụ:

 • 书我买了。 (Shū wǒ mǎi le.) (Tôi mua sách.)
 • 他我喜欢。 (Tā wǒ xihuan.) (Tôi thích anh ấy.)

Một số lưu ý khi sử dụng chủ ngữ trong tiếng Trung

 • Cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng chủ ngữ để đảm bảo ý nghĩa của câu.
 • Không nên sử dụng quá nhiều chủ ngữ trong một câu, vì sẽ khiến câu trở nên rườm rà, khó hiểu.

Câu hỏi thường gặp về chủ ngữ trong tiếng Trung

 • Làm thế nào để phân biệt giữa chủ ngữ trực tiếp và chủ ngữ gián tiếp?

 • Chủ ngữ trực tiếp là chủ ngữ chịu tác động trực tiếp của hành động, trạng thái được biểu thị bởi vị ngữ. Chủ ngữ gián tiếp là chủ ngữ chịu tác động gián tiếp của hành động, trạng thái được biểu thị bởi vị ngữ.
 • Ví dụ:
  • 我吃苹果。 (Wǒ chī píngguǒ.) (Tôi ăn táo.)

Các loại chủ ngữ khác nhau trong tiếng Trung

Ngoài hai loại chủ ngữ chính là chủ ngữ trực tiếp và chủ ngữ gián tiếp, chủ ngữ trong tiếng Trung còn có thể được chia thành các loại khác nhau dựa trên các tiêu chí sau:

 • Dựa trên tính cụ thể của chủ ngữ:

  • Chủ ngữ cụ thể: là chủ ngữ chỉ tên một người, vật, hiện tượng, khái niệm cụ thể, có thể xác định được.
  • Chủ ngữ chung: là chủ ngữ chỉ một nhóm người, vật, hiện tượng, khái niệm chung, không thể xác định được cụ thể.
 • Dựa trên tính xác định của chủ ngữ:

  • Chủ ngữ xác định: là chủ ngữ có thể xác định được một cách rõ ràng, không cần thêm thông tin bổ sung.
  • Chủ ngữ không xác định: là chủ ngữ không thể xác định được một cách rõ ràng, cần thêm thông tin bổ sung để xác định.
 • Dựa trên tính chủ động của chủ ngữ:

  • Chủ ngữ chủ động: là chủ ngữ thực hiện hành động, trạng thái được biểu thị bởi vị ngữ.
  • Chủ ngữ bị động: là chủ ngữ chịu tác động của hành động, trạng thái được biểu thị bởi vị ngữ.

Cách sử dụng chủ ngữ trong các loại câu khác nhau

Chủ ngữ trong tiếng Trung có thể được sử dụng trong các loại câu khác nhau, bao gồm:

 • Câu đơn:

Chủ ngữ trong câu đơn thường đứng trước vị ngữ và không cần dùng giới từ.

 • Câu ghép:

Chủ ngữ trong câu ghép có thể là chủ ngữ của cả câu ghép hoặc chủ ngữ của một mệnh đề trong câu ghép.

 • Câu phức:

Chủ ngữ trong câu phức có thể là chủ ngữ của một mệnh đề chính hoặc mệnh đề phụ trong câu phức.

Các lưu ý khi sử dụng chủ ngữ trong tiếng Trung

 • Cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng chủ ngữ để đảm bảo ý nghĩa của câu.
 • Không nên sử dụng quá nhiều chủ ngữ trong một câu, vì sẽ khiến câu trở nên rưm rà, khó hiểu.

Câu hỏi thường gặp về chủ ngữ trong tiếng Trung

 • Làm thế nào để phân biệt giữa chủ ngữ cụ thể và chủ ngữ chung?

 • Chủ ngữ cụ thể là chủ ngữ chỉ tên một người, vật, hiện tượng, khái niệm cụ thể, có thể xác định được. Chủ ngữ chung là chủ ngữ chỉ một nhóm người, vật, hiện tượng, khái niệm chung, không thể xác định được cụ thể.
 • Ví dụ:
  • 我吃苹果。 (Wǒ chī píngguǒ.) (Tôi ăn táo.) – Chủ ngữ là cụ thể.
  • 学生在教室上课。 (Xué shēng zài jiào shì shang kè.) (Học sinh đang học ở lớp.) – Chủ ngữ là chung.
 • Làm thế nào để phân biệt giữa chủ ngữ xác định và chủ ngữ không xác định?

 • Chủ ngữ xác định là chủ ngữ có thể xác định được một cách rõ ràng, không cần thêm thông tin bổ sung. Chủ ngữ không xác định là chủ ngữ không thể xác định được một cách rõ ràng, cần thêm thông tin bổ sung để xác định.
 • Ví dụ:
  • 我喜欢你。 (Wǒ xihuan nǐ.) (Tôi thích bạn.) – Chủ ngữ là xác định.
  • 一个男孩在玩球。 (Yī gè nán hái zài wán qiú**.) (Một cậu bé đang chơi bóng.) – Chủ ngữ là không xác định.
 • Làm thế nào để phân biệt giữa chủ ngữ chủ động và chủ ngữ bị động?

 • Chủ ngữ chủ động là chủ ngữ thực hiện hành động, trạng thái được biểu thị bởi vị ngữ. Chủ ngữ bị động là chủ ngữ chịu tác động của hành động, trạng thái được biểu thị bởi vị ngữ.
 • Ví dụ:
  • 我吃苹果。 (Wǒ chī píngguǒ.) (Tôi ăn táo.) – Chủ ngữ là chủ thể “tôi”
  • 苹果被我吃了。 (Píngguǒ bèi wǒ chī le**.) (Táo bị tôi ăn.) 

Lưu ý khi sử dụng chủ ngữ trong tiếng Trung

Cần chú ý đến ngữ cảnh sử dụng chủ ngữ để đảm bảo ý nghĩa của câu. Ví dụ, trong câu “他是老师。” (Tā shì lǎoshī.) (Anh ấy là giáo viên.), “他” (tā) là chủ ngữ xác định, vì người nói đã biết rõ người đang được đề cập đến. Tuy nhiên, trong câu “一个男孩是老师**。” (Yī gè nán hái shì lǎoshī.) (Một cậu bé là giáo viên.), “一个男孩” (yī gè nán hái) là chủ ngữ không xác định, vì người nói chưa xác định được cậu bé là ai. Do đó, người nói cần cung cấp thêm thông tin để xác định chủ ngữ, chẳng hạn như:

 • “一个叫小明的男孩是老师**。” (Yī gè jiào xiǎo míng** de** nán hái** shì lǎoshī.) (Một cậu bé tên là Tiểu Minh là giáo viên.)
 • “一个在公园玩球的男孩是老师**。” (Yī gè zài gōng yuán** wán** qiú** de** nán hái** shì lǎoshī.) (Một cậu bé đang chơi bóng ở công viên là giáo viên.)

Không nên sử dụng quá nhiều chủ ngữ trong một câu, vì sẽ khiến câu trở nên rưm rà, khó hiểu. Ví dụ, trong câu “我和你和他和她都去公园了。” (Wǒ hé nǐ hé tā hé tā** dōu** qù gōng yuán** le**.) (Tôi và bạn và anh ấy và cô ấy đều đi công viên.), có năm chủ ngữ là “我” (wǒ), “你” (nǐ), “他” (tā), và “她” (tā). Câu này có thể được viết lại thành “我们都去公园了。” (Wǒ men dōu qù gōng yuán** le**.) (Chúng ta đều đi công viên.) để câu trở nên gọn gàng hơn.

Chúc bạn học tập tốt! Nếu bạn quan tâm đến các khóa học tiếng trung cam kết đầu ra thì đừng quên tham khảo Hệ thống Hoa Ngữ học tiếng Trung Quốc mỗi ngày (Trung tâm Ngoại ngữ RIYING) nhé!Để nhận “Tư vấn” và nhận các chương trình “Ưu Đãi” về khóa học cũng như lịch học cụ thể. Bạn hãy để lại thông tin liên lạc dưới đây nhé! Chúng mình sẽ liên hệ tới bạn trong thời gian sớm nhất.


  Bài viết liên quan